nieuws

Autoportefeuille drukt resultaat Reaal Schade

Archief

De verzekeringstak van SNS Reaal heeft in het derde kwartaal voor _ 89 mln winst gezorgd, circa 80% van het totale concernresultaat. Bij Reaal Schade daalde die winst tot _ 3 mln, voornamelijk wegens hogere claims bij autoverzekeringen.

 

Pensioenverzekeraar Zwitserleven noteert zelfs een kwartaalverlies van _ 14 mln. Bij Zwitserleven is dat toe te schrijven aan de lage marktrente, die "een substantiële toevoeging" aan de voorziening voor rentegaranties noodzakelijk heeft gemaakt. Zwitserleven zegt wel een sterke stijging van de premieomzet te hebben gerealiseerd.

 

SNS Reaal meldt sowieso "goede commerciële prestaties" in sparen, banksparen, pensioenen en overlijdensrisicoverzekeringen. Het tegoed op bankspaarrekeningen is in het derde kwartaal met _ 152 mln gestegen naar _ 1.185 mln. Verder meldt Reaal "een sterke opleving" bij individuele koopsommen. Het marktaandeel hypotheken daarentegen daalde licht tot 5,9%, tegen 6,1% in 2010.

 

De solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf is in drie maanden tijd met veertig procentpunten gedaald, maar wordt met 185% getypeerd als "robuust".

 

Reageer op dit artikel