nieuws

Aegon groeit 20% in Leven

Archief

Winst wereldwijd

 

stevig gedaald

 

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Aegon heeft in het derde kwartaal een premieomzet geboekt van _ 616 (532) mln: 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het levenbedrijf draagt bij aan die toename: de omzet groeide daar met 20% tot _ 480 (400) mln.

 

Vooral het individuele levenbedrijf droeg met een koopsomomzet van _ 110 (84) mln bij aan de verhoging van de inkomsten. In Ziekte & Ongevallen en Schade namen de premie-inkomsten licht toe tot respectievelijk _ 37 (34) mln en _ 99 (98) mln.

 

Het onderliggende resultaat daalde in ons land tot _ 68 (97) mln als gevolg van een stijging van de voorzieningen voor het langlevenrisico van _ 24 mln en investeringen in de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen van _ 5 mln.

 

Wereldwijd zakte de nettowinst in tot _ 60 (657) mln; gewijzigde aannames met betrekking tot rendementen hebben geleid tot een extra last van _ 168 mln.

 

Pensioen

Aegon wil overigens best de pensioenportefeuilles beheren van adviseurs die hun pensioenactiviteiten volgend jaar willen staken, maar wil in geen geval de adviesrol van de intermediair overnemen, zegt directeur Pensioen Frits Bart.

 

Een wijziging van intermediair handelt Aegon af zoals gebruikelijk. "Contracten die naar een nieuwe adviseur overgaan, zullen vaker dan vroeger onderzocht worden op de passendheid van de regeling en de compleetheid van het adviesdossier", verwacht Bart. Eventueel nog niet verdiende provisie blijft het contract volgen: "het nieuwe intermediair neemt het contract met lusten en lasten over".

 

Aegon zal voor aanlevering van stukken en eventuele aanpassing van de regeling geen kosten in rekening brengen. "Voorwaarde is dat het huidige contract over de helft van de contractsduur heen is", aldus Bart.

 

Reageer op dit artikel