nieuws

Zorgsparen Menzis/Aegon door SP gezien als ‘ongewenste tweedeling’

Archief

Advies Menzis

 

over besteding

 

van spaargeld

 

Aegon en Menzis bieden komend voorjaar onder de naam Zorgsparen samen een product aan, waarbij klanten "onder aantrekkelijke voorwaarden" sparen om later langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De SP-fractie vreest tweedeling en heeft Kamervragen gesteld.

 

Dat heeft Kamerlid Renske Leijten gedaan aan de ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Leijten vraagt de bewindslieden of met "sparen voor luxe zorg op de oude dag geen ongewenste tweedeling in de ouderenzorg wordt geïntroduceerd". De SP neemt op de antwoorden alvast een voorschot door te stellen, dat het zorgwekkend is "dat zorgverzekeraars, nog voordat ze de AWBZ uit gaan voeren, al duidelijk maken dat luxezorg en pluspakketten meer prioriteit hebben dan het garanderen van goede zorg voor iedereen".

 

Leijten wil van de ministers een mening horen over de stelling "dat de actie van Menzis en Aegon erop duidt, dat de AWBZ inmiddels zodanig is verschraald dat deze verzekeraars een markt zien voor pluspakketten". Zij vreest dat "we weer terug moeten naar de situatie dat hulpbehoevende mensen met spaargeld een plekje konden inkopen bij een gasthuis en dat minder gefortuneerden richting liefdadigheid of de goot verdwenen".

 

Bovendien is het product dat Menzis en Aegon vorige week presenteerden "een signaal dat niet solidariteit de norm is, maar ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ieder-voor-zich". Tot slot wil Leijten nog weten welke financiële risico’s er aan het zorgsparen kleven: "Vallen deze spaargelden onder de garantieregeling bij faillissement?"

 

Spaarrekening

Het product van Menzis en Aegon betreft een spaarrekening, die bij Aegon kan worden geopend. Het spaarsaldo is vrij opneembaar. De beoogde voordelen op termijn zijn: maatwerk in zorg of welzijn dankzij persoonlijk zorgadvies, een aantrekkelijke rente en inkoopvoordeel op zorgproducten. Als mogelijke bestedingsdoelen noemen beide verzekeraars onder meer aanpassingen aan de woning, hulpmiddelen, thuiszorg en hulp in de huishouding. "Als u eraan toe bent om uw spaargeld te besteden, dan krijgt u een advies op maat. We maken een concreet voorstel voor het besteden van uw zorgspaargeld en zetten de oplossing zonodig ook in gang", zo informeert Menzis de consument.

 

Bereidheid

Menzis en Aegon benadrukken dat het niet gaat om sparen voor eerste- of tweedelijnszorg of om een collectieve regeling waarbij kan worden gespaard voor ziekenhuiszorg later. "Toegang tot en kwaliteit van zorg op de lange termijn worden steeds minder vanzelfsprekend", stelt Menzis-topman Roger van Boxtel. "Als u niet helemaal afhankelijk wilt zijn van de overheid, zo lang mogelijk uit de professionele zorg wilt blijven en zo lang mogelijk wilt blijven wonen zoals u gewend was, dan kan Zorgsparen u helpen."

 

"Net als in de pensioenmarkt zie je in de zorgmarkt de tendens dat mensen steeds meer zelf verantwoordelijk worden. Uit onderzoek blijkt dat ze bereid zijn om daarvoor ook geld opzij te zetten", voegt bestuursvoorzitter Marco Keim van Aegon eraan toe. "Met de expertise van Menzis in advies op maat en per levensfase, en in zorginkoop, kunnen we in die behoefte voorzien. Aegon wil klanten helpen met een financieel gezonde toekomst. Zorgsparen past naadloos in deze visie. Het is een spaarproduct voor nu en later", aldus Keim.

 

Reageer op dit artikel