nieuws

‘Verdubbeling aantal online sluiters uitvaartverzekering’

Archief

AFM en ING

 

onderzoeken

 

pensioenillusies

 

Eén op de drie mensen sluit tegenwoordig een nieuwe uitvaartverzekering direct via internet. Dat gold twee jaar geleden nog voor 16%, zo stelt toezichthouder AFM op basis van een dit voorjaar gehouden onderzoek onder consumenten.

 

Via de post (9%), telefoon (15%, was 23%) of een persoonlijk adviseur (41%, was 50%) zijn de andere manieren om een uitvaartpolis te sluiten. De ‘AFM Consumentenmonitor Uitvaartverzekeringen’ stelt verder dat maar één op de zes mensen die een uitvaartpolis sluiten via een persoonlijk adviseur, er weet van heeft dat deze wordt beloond via provisie. Bijna de helft (48%) zegt geen flauw idee te hebben hoe die adviseur zijn geld verdient en exact één op de vier denkt dat die zijn werk gratis verricht. "Er is weinig sprake van beloningstransparantie", luidt de conclusie.

 

Aan de enquête over uitvaartverzekeringen namen overigens 204 mensen deel. Het onderzoek is mede gebruikt te onderbouwing van het AFM-pleidooi om provisie als beloningsvorm voor uitvaartverzekeringen te verbieden.

 

Pensioenen

De AFM voerde onlangs ook een ‘Consumentenmonitor Pensioenen’ uit. Daaruit blijkt dat te veel mensen nog steeds denken bij hun pensionering 70% van hun laatstverdiende loon te krijgen, aldus de toezichthouder. Verder weten vier van de tien respondenten niet in wat voor soort pensioenregeling ze zitten. Van hen die het wel zeggen te weten, denkt tweederde dat ze een middelloonregeling hebben en 20% gaat uit van een eindloonregeling, terwijl in werkelijkheid 90% een middelloonregeling heeft en maar 1,2% een eindloonregeling.

 

Verder blijkt dat degenen die nog geen pensioenadvies hebben gevraagd, dit het eerst zouden doen bij het pensioenfonds. Maar mensen die al eerder advies gevraagd hebben, zouden zich bij een volgende gelegenheid als eerste wenden tot een pensioenconsulent of verzekeringsadviseur. Mensen die ooit pensioenadvies hebben gekregen zien daar eerder de waarde van zien; zij willen daar minimaal _ 50 voor betalen.

 

Volgens het onderzoek blijkt de begin dit jaar gestarte site www.pensioenoverzicht.nl goed te scoren. Zeven van de tien Nederlanders kent de website en een kwart heeft wel eens ingelogd en daar om pensioenadvies gevraagd.

 

Minder illusies

 

Een onderzoek van ING – ‘de Vraag van Vandaag, die gemiddeld 62.700 respondenten kent – wijst juist uit dat consumenten zich steeds minder illusies maken over hun pensioen. In 2009 dacht nog 46% van de respondenten op hun 64e of eerder te kunnen stoppen met werken, inmiddels nog maar 35%. Een jaar geleden jaar rekende een krappe meerderheid 52% op een pensioen van minstens 70% van het laatstverdiende loon, waar nu meer dan helft (53%) verwacht juist lager uit te komen, dus een pensioengat te hebben.

 

Eén op de vijf (21%) respondenten zou van pensioenfonds wisselen als het kon, twee op de vijf (44%) juist niet. Er is een groter animo om op eigen kracht het pensioen te regelen. De meerderheid (51%) zegt liever zelf te sparen voor het pensioen dan via een pensioenfonds; die mening was in 2009 nog maar 40% toegedaan en vorig jaar 47%. Toch zegt maar een op de zeven (14%) respondenten volgend jaar meer zelf te gaan sparen voor het pensioen.

 

Reageer op dit artikel