nieuws

Verbond: bemiddeling ombudsman onderdeel compensatieregeling

Archief

Het Verbond van Verzekeraars betreurt het besluit van ombudsman Nol Monster om niet meer te bemiddelen in klachten over beleggingsverzekeringen. “Het Verbond hecht er grote waarde aan dat consumenten toegang hebben tot een laagdrempelige klachtenbemiddeling bij het Kifid. Deze bemiddeling moet ook beschikbaar zijn voor houders van een beleggingsverzekering.”

Verbond: bemiddeling ombudsman onderdeel compensatieregeling

De koepelorganisaties stelt dat verzekeraars zich altijd constructief hebben opgesteld in klachtenprocedures. Monster wil zijn bemiddelingsactiviteiten staken, omdat verzekeraars volgens hem geen extra mogelijkheden bieden buiten de reeds gesloten compensatieregelingen om. "De met consumentenstichtingen overeengekomen akkoorden voor beleggingsverzekeringen, betekenen dat voor grote groepen consumenten duidelijkheid wordt geboden. Maar in deze overeenkomsten is ook bepaald dat consumenten het recht houden om individuele klachten aan de ombudsman, de geschillencommissie of burgerlijke rechter voor te leggen", riposteert het Verbond. "Het afdoen van voorliggende klachten door de ombudsman zou niet moeten betekenen dat de toegang tot het loket van de ombudsman voor consumenten met een beleggingsverzekering wordt gesloten."

Reageer op dit artikel