nieuws

‘Transactietaks komt ten laste van consument’

Archief

‘Transactietaks komt ten laste van consument’

Het Verbond van Verzekeraars is tegenstander van een financiële transactietaks (FTT) voor financiële instellingen. De Europese Commissie wil zo’n belasting gaan invoeren om de financiële sector te laten meebetalen aan de kosten van economisch herstel. Het Verbond vreest onder meer dat de kosten van de FTT afgewenteld zullen worden op de belastingbetaler.

"De kans is aanzienlijk dat de FTT uiteindelijk als onderdeel van de transactiekosten door de financiële instellingen wordt doorberekend aan de consumenten van financiële producten. Hoewel de belasting beoogt de belastingbetaler te ontzien, komen de kosten via een andere weg in wezen bij dezelfde persoon terecht." Invoering van de taks op Europees niveau verslechtert bovendien de concurrentiepositie ten opzichte van andere werelddelen, vindt het Verbond, dat ook wijst op mogelijk ontwijkgedrag doordat bedrijven transactiestromen naar buiten de EU gaan verplaatsen.
De aanname dat de financiële sector relatief weinig belasting betaalt vanwege de btw-vrijstelling is daarnaast onjuist, aldus de koepelorganisatie. "Financiële instellingen kunnen hun btw op inkopen niet aftrekken." Het Verbond denkt verder dat de invoering van de FTT risicovol gedrag niet zal ontmoedigen. "Een verder nadelig effect is dat de FTT leidt tot een verlies aan toekomstige economische groei van 0,53% tot 1,76%."

Reageer op dit artikel