nieuws

Paerel vindt onderdak bij ASR

Archief

ASR neemt alle aandelen in levensverzekeraar Paerel Leven over. De activiteiten zullen worden geïntegreerd in het levenbedrijf van ASR; de naam Paerel Leven zal verdwijnen.

 

Met de vier medewerkers van de Amsterdamse maatschappij wordt gesproken over een overgang naar ASR. "We streven naar continuïteit van de werkgelegenheid." Paerel Leven sloot al sinds augustus vorig jaar geen nieuwe polissen meer, omdat de solvabiliteit onder druk was komen te staan. Oorzaken daarvoor waren de sterk stijgende premieomzet uit direct ingaande lijfrentes – in 2009 tot _ 59,9 (1,5) mln – én de lage marktrente. Daarop werd de verkoop stilgelegd om – onder meer via het aantrekken van extra kapitaal – de solvabiliteitsmarge te verhogen van 124% naar 135%. Paerel hoopte daar aanvankelijk drie maanden voor nodig te hebben; de aanhoudend slechte situatie op de financiële markten leidde er echter uiteindelijk toe dat naar een overnamekandidaat werd gezocht om de 6.500 bestaande polishouders continuïteit te kunnen bieden, zo licht Paerel-directeur Ebbo de Jong toe.

 

Het balanstotaal van Paerel Leven bedraagt _ 200 mln; de brutopremieomzet bedroeg vorig jaar _ 91,4 mln. Het nettoresultaat daalde toen tot _ -13,8 (+1,5) mln. DNB heeft inmiddels een verklaring van geen bezwaar verleend voor de overname.

 

Reageer op dit artikel