nieuws

Ombudsman behandelt geen beleggingspolissen meer

Archief

Ombudsman Financiële Dienstverlening Nol Monster gaat niet meer bemiddelen tussen verzekeraars en consumenten die een klacht hebben over hun beleggingsverzekering. “Nu de verzekeraars niet bereid zijn gebleken anders dan met betrekking tot de kosten de consumenten collectief tegemoet te komen, zie ik niet in dat ik in de bemiddelende sfeer een verdergaand resultaat voor u kan behalen dan waarop u recht heeft op basis van de voor u geldende compensatieregeling”, schrijft hij aan 150 klagers.

Ombudsman behandelt geen beleggingspolissen meer

Die vragen een hogere kostencompensatie dan in de akkoorden tussen verzekeraars en consumentenorganisaties is overeengekomen. Monster concludeert uit het nog lopende onderzoek van minister De Jager naar het zogeheten flankerend beleid van aanbieders, waarin de compensatieregelingen niet worden betrokken, dat verzekeraars niet verder zullen willen gaan dan met de consumentenorganisaties is overeengekomen.
Klachten kunnen beter meteen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Kifid of aan de rechter, aldus Monster in zijn brief. "Deze instanties doen in hun behandeling geen bemiddelingspoging maar vellen in het geschil van partijen een oordeel."

Reageer op dit artikel