nieuws

Kifid los van financiële sector

Archief

Kifid wordt volledig losgekoppeld van de financiële sector. “Het klachteninstituut komt in hoge mate onder toezicht van het ministerie van Financiën te staan”, aldus bestuursvoorzitter Fred Hammerstein. Vertegenwoordigers van brancheorganisaties treden uit het bestuur van Kifid en de financiële sector mag niet langer bestuursleden aanwijzen.

Bovendien mogen bestuursleden de laatste drie jaar niet werkzaam zijn geweest bij financiële ondernemingen of brancheorganisaties. "Invloed van de financiële sector is hierdoor uitgesloten." Daarnaast wordt de financiering van Kifid niet langer bepaald door de sector; Kifid gaat zelf de bijdrage vaststellen die door de dienstverlener moet worden betaald. De benoeming van de Ombudsman Financiële Dienstverlening moet voortaan worden voorgelegd aan de Tweede Kamer; tevens gaat de minister inzicht geven in de kosten van de klachtenafhandeling.
De Ombudsman moet consumenten "snel en goed van dienst zijn" en voortaan allereerst aangeven of een ingediende klacht wel of niet terecht is en daarna eventueel bemiddelen, "zodat de cliënt weet waar hij aan toe is", aldus Hammerstein. Een noviteit is verder dat de Ombudsman een zaak direct kan doorverwijzen naar de geschillencommissie. In uitspraken van het klachteninstituut zullen de namen van de betreffende instellingen voortaan worden genoemd; nu worden de uitspraken op dat punt nog geanonimiseerd.

Reageer op dit artikel