nieuws

Huis & Hypotheek wil los van verlieslatend Optima

Archief

Verkoop

Als kernactiviteiten concentreert Optima zich in de nabije toekomst op de bedrijfsonderdelen VerzekeringsUnie, Support Verzekerd (v/h PoliService) en volmachtbedrijf Assuradeurenhuys. De franchiseketens Huis & Hypotheek en Financieel Verder alsmede inkooporganisatie InterFinanceNed rangschikt de directie onder 'niet core-business'. Van Gils: "We onderzoeken of die binnen het toekomstige bedrijf passen." Hij erkent dat verkoop een optie is.
 
Financieel Verder werd nog dit voorjaar overgenomen van verzekeraar Aegon. Interfinancened is een aankoop die dateert uit 2009. Dit inkoopbedrijf werd zelf in het voorjaar van 2008 eigenaar van de keten Huis & Hypotheek, dat toen nog 97 franchisenemers telde. Dat aantal is intussen geslonken tot 35.
 
Boekenonderzoek
Die franchisenemers nemen nu het heft in eigen hand. Via het orgaan waarin zij zijn verenigd, hebben zij een bod uitgebracht op de formule. "We willen niet meer afhankelijk zijn van andere partijen", zegt Dave Smits, eigenaar van een Huis & Hypotheek-vestiging in Veenendaal en bestuurslid van de Vereniging van Franchisenemers Huis & Hypotheek. "De laatste twee eigenaren hebben niet gebracht wat wij ervan hadden gehoopt; ze hebben ons als vereniging geen toekomstvisie kunnen duidelijk maken", zo verwoordt hij de kritiek van de franchisenemers. "We willen niet langer een speelbal zijn. Wie kan onze toekomst beter bepalen dan wijzelf?"
 
De vereniging heeft bij Optima een formeel bod neergelegd. "Daarin wordt nog geen prijs genoemd", aldus Smits. "We laten eerst een boekenonderzoek doen en beslissen dan of we een bod doen op de vennootschap of de naam."
 
De 35 nog resterende franchisenemers van Huis & Hypotheek typeert hij als de oude garde. "Maar dat zeg ik met alle respect. Het zijn de sterkere kantoren, die de storm overleefd hebben, een behoorlijke klantenportefeuille bezitten en veel op hebben met het merk."
 
Volmacht 
Het bevriezen van de rekening-courant brengt betalingen aan bijvoorbeeld het personeel en franchisenemers niet in gevaar, zo benadrukt Van Gils, die daarmee "spookverhalen" wil tegengaan. Voor de reden van de maatregel verwijst hij naar ASR. Die weigert echter nadere uitleg te geven
 
Het geschil zou onder meer betrekking hebben op de grootschalige overvoer van polissen naar Optima's volmachtbedrijf Assuradeurenhuys. In april is al een groot deel van de polissen van VerzekeringsUnie (vrijwel allemaal met ASR als risicodrager) overgezet. Dat ging om een portefeuille van zo'n € 6 mln premie op jaarbasis. In december staat een conversie van dezelfde omvang op het programma en voor begin 2012 een veelvoud daarvan.
 
Financier
Van Gils zegt dat hij, samen met Optima-aandeelhouder Klaas Dekker, met de "heel belangrijke partner ASR continu en goed in gesprek" is. ASR is al meer dan een decennium lang een voornaam financier van Optima, dat in de beginjaren van de 21e eeuw al financiële problemen kende. Een lening van zo'n € 3 mln door Amev, rechtsvoorganger van ASR, hield het bedrijf destijds op de been.
 
Die financiering is opgelopen door de reeks overnames die Optima de laatste jaren deed: Attentiv, Sorgeloos, HypoHuis, De Hypotheekwinkel, de particuliere portefeuille van de later gefailleerde OBP Groep, VerzekeringsUnie (VU) en PoliService. Van dit rijtje waren Attentiv, OBP, VU en PoliService eigendom van of gefinancierd door ASR. De verzekeraar heeft in de laatste twee bedrijven nog steeds een belang van 20%, tegen 40% voor Optima en 40% voor Beijer Groep. VU omvat nog zo'n twintig franchisers en een veertigtal loondienstagenten.
 
De langlopende schulden van Optima aan vooral de financiers ASR en ABN Amro bedroegen eind 2009 ruim € 9 mln. ASR heeft in ruil daarvoor pandrechten op onder meer de assurantieportefeuille en daaruit voortvloeiende provisie-inkomsten en een privé-borgstelling van € 1,1 mln door Klaas Dekker. De rol van bij de overname van Huis & Hypotheek blijkt uit het pandrecht op de inventaris, vorderingen en de naam Huis & Hypotheek.

Reageer op dit artikel