nieuws

Banken stellen gedragscode consumptief krediet vast

Archief

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de gedragscode voor consumptief krediet aangepast. Eerder stelde de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) zo’n code met bijna identieke inhoud op. Ook de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) hanteert een gedragscode.

Banken stellen gedragscode consumptief krediet vast

De gedragscode van de NVB bevat normen die tot doel hebben te kunnen vaststellen of kredietverlening verantwoord is. De normen worden jaarlijks vastgesteld na advies van het Nibud. Nieuw in de code, die in overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Ministerie van Financiën, de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en de VFN is opgesteld, is het volgende uitgangspunt: "wanneer een consument een hypothecair krediet heeft, zal de woonlast die hieruit voortvloeit worden gebruikt voor het berekenen van de leencapaciteit voor het consumptief krediet". Bovendien zal in de Gedragscode hypothecaire financiering rekening worden gehouden met de lasten die voortvloeien uit consumptief krediet.
De gedragscode wordt op 1 januari 2012 van kracht en is van toepassing op kredieten hoger dan € 1.000 en lager dan € 75.000. Kredietbemiddelaars moeten de
gedragscode ook naleven.

Reageer op dit artikel