nieuws

Zorgverzekeraars communiceren beter, maar klanten blijven klagen

Archief

Hoewel de zorgverzekeraars vorig jaar de informatie aan klanten hebben verbeterd, heeft dat niet geleid tot een significante daling van het aantal klachten daarover, zo blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet in 2010. Ten opzichte van 2009 kwam er vorig jaar welgeteld één melding minder binnen.

Zorgverzekeraars communiceren beter, maar klanten blijven klagen

De 69 meldingen in 2010 gingen vaak over verzekeraars die onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie gaven. Toch zijn volgens de NZA de declaratieoverzichten die verzekeraars aan consumenten versturen vorig jaar duidelijker geworden, hebben verzekeraars de informatie op hun websites op onderdelen verbeterd en is afgesproken dat zij mondelinge toezeggingen aan klanten altijd schriftelijk bevestigen.
Verzekeraars zouden wel actiever invulling kunnen geven aan hun zorgplicht door de inkoop van zorg te verbeteren, vindt de NZA. Op dit moment doet de NZA nog onderzoek naar de zorgplicht; de toezichthouder kijkt daarbij onder andere of zorgverzekeraars de juiste hoeveelheid zorg aan consumenten vergoeden. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel