nieuws

Verbond vindt AFM voorbarig

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is niet ingenomen met het openbaar maken van eerste resultaten uit een onderzoek van de AFM naar de uitvaartbranche, zonder dat daarover vooraf met verzekeraars en intermediair is gesproken. “Voorbarig”, aldus het Verbond.

Verbond vindt AFM voorbarig

"Omdat een onderbouwing ontbreekt, kunnen bovendien de gepresenteerde conclusies niet op hun geldigheid worden getoetst." Volgens het Verbond heeft de uitvaartbranche de wil om in samenspraak met toezichthouders en consumentenorganisaties verdere verbeteringen door te voeren. "Voor de klant is er naar onze vaste overtuiging het meest te winnen als toezichthouder en sector een constructieve dialoog kunnen voeren op basis van feiten."
De koepelorganisatie wijst verder naar de strengere regels met betrekking tot transparantie en passende provisie die vorig jaar zijn ingevoerd. Het in kaart brengen van uitvaartwensen en het overnemen van de zorgen en wensen met betrekking tot de uitvaart behoort, anders dan de AFM veronderstelt, nu juist tot de kern van de dienstverlening. Dat wordt ook door klanten in de praktijk zeer gewaardeerd. Bijzonder is verder dat uitvaartverzekeraars verweten wordt te werken met standaard-producten, terwijl daarmee juist solidariteit wordt georganiseerd."
Het Verbond vindt dat het voorgestelde verbod op provisie "de door de AFM veronderstelde kwetsbaarheden bij de distributie van verzekeringen worden weggenomen". Wel wil het Verbond met de toezichthouder in gesprek om het klantbelang zeker te stellen bij de uitwerking van het voorstel.

Reageer op dit artikel