nieuws

Movir verlaagt aov-tarieven voor medisch specialisten

Archief

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir verlaagt per 1 januari de aov-tarieven voor medisch specialisten en enkele andere medische beroepen. De verlaging geldt zowel voor nieuwe als bestaande relaties van 44 jaar en ouder. Deze tariefsverlaging komt een jaar na de vorige, die afhankelijk van de leeftijd, kon oplopen tot 10%.

Movir verlaagt aov-tarieven voor medisch specialisten

Medisch specialisten, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, radiodiagnostisch laboranten, orthopedagogen, logopedisten, psychologen en diëtisten van 50 jaar en ouder profiteren volgens Movir het meest van de komende tariefsverlaging en zien de premie gemiddeld met 15% dalen. Voor verzekerden tussen de 44 en 50 jaar hangt de verlaging af van de gekozen eigenrisicotermijn, eindleeftijd en indexatie. 
"Wij voeren een steeds actiever en intensiever beleid rondom preventie en re-integratie van onze verzekerden", verklaart Movir-directeur Louis van Drunen de bijgestelde tarieven. "Het doorlopend afstemmen van die aanpak op de specifieke omstandigheden binnen de beroepsgroep (bijvoorbeeld maatschapproblematiek) werpt nu zijn vruchten af. Verzekerden ervaren onze aanpak bovendien als prettig. Wij zullen daarom ook in de toekomst onze preventie- en re-integratieaanpak blijven optimaliseren."

Reageer op dit artikel