nieuws

Managers zonder klantcontact binnenkort niet meer ‘vakbekwaam’

Archief

Als minister De Jager (Financiën) zijn zin krijgt, hoeven leidinggevenden in de financiële dienstverlening die zelf geen klantcontacten hebben vanaf 1 januari 2013 zelf ook niet meer aan vakbekwaamheidseisen te voldoen. Een wetswijziging van die strekking ligt momenteel ter consultatie voor. Volgens De Jager moet de borging van de vakbekwaamheid vooral liggen bij personen die de consumenten of cliënten adviseren.

Managers zonder klantcontact binnenkort niet meer ‘vakbekwaam’

Voordat de betreffende wijziging van de Wet op het Financieel Toezicht van kracht wordt, is het tevens noodzakelijk dat het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) wordt gewijzigd, want daarin zijn de vakbekwaamheidseisen verder uitgewerkt. Volgens opleidingsinstituut Nibe-SVV wordt dan pas duidelijk wat de wijziging inhoudt voor het criterium van 50 fte. "Dat criterium is bepalend voor de vraag of ondernemingen wel of niet aan het diplomamodel moeten voldoen. Te verwachten is dus dat ook de vakbekwaamheidseisen die aan medewerkers worden gesteld gaan wijzigen", aldus Dik van Velzen.
Consultatievoorstellen voor de nieuwe tekst van het Bgfo zijn nog niet verschenen. "Op de vakbekwaamheidsconsultatie hebben wij tot nu toe weinig reacties gezien of gehoord", aldus Van Velzen. De termijn sluit op 26 september.

Reageer op dit artikel