nieuws

Hof: schade door seksueel misbruik wél gedekt op polis

Archief

Interpolis moet de schade vergoeden die drie vrouwen claimen van een man die hen een aantal jaren geleden seksueel misbruikte. Volgens Interpolis is er geen dekking op de avp op grond van de ‘opzetclausule’. Dat standpunt werd in juni 2009 door de rechtbank Breda bekrachtigd. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelt Interpolis in hoger beroep echter toch tot schadevergoeding.

Hof: schade door seksueel misbruik wél gedekt op polis

Het gerechtshof is van oordeel dat de schade waarvoor de vrouwen de man aansprakelijk houden niet kan worden beschouwd als "schade die door hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen", zoals verwoord in de opzetclausule. Interpolis vindt het onaanvaardbaar dat de verzekerde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanspraak maakt op een uitkering uit de avp, omdat het handelen van de man "als ernstig crimineel en maatschappelijk uiterst verwerpelijk gedrag" moet worden gezien.
De rechters noemen dat "op zichzelf juist; de man heeft de onderhavige schade toegebracht door het vele malen ten nadele van de aangeefsters plegen van het misdrijf". Het Hof voegt er echter aan toe: "Wie bereid is aansprakelijkheid te verzekeren, weet dat hij daarmee verzekert tegen de gevolgen van gedrag dat welhaast steeds in enige mate verwerpelijk is, want het toebrengen van schade aan anderen zal in het algemeen af te keuren zijn. Aan die bereidheid kunnen en zullen doorgaans grenzen zijn, maar die grenzen dienen hun uitdrukking te vinden in de polisvoorwaarden en de daarin voorkomende uitsluitingsclausules. De verzekerde mag verwachten dat de verzekeraar voor de risico's die hij niet uitsluit, dekking verleent. De verwerpelijkheid van wat de man de aangeefsters heeft aangedaan, heeft geen beslissende invloed op de tussen hem en Interpolis geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid."
De door de drie vrouwen aangespannen letselschadezaak loopt overigens nog bij de rechtbank in Middelburg.

Reageer op dit artikel