nieuws

Genworth moet royementen terugdraaien

Archief

Genworth is door de rechtbank in Arnhem in kort geding veroordeeld tot het betalen van ruim € 20.000 aan voorschotten aan een verzekerde, van wie twee aov’s ten onrechte zijn beëindigd. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet is vast komen te staan dat de verzekerde minder dan 35% arbeidsongeschikt is noch dat aanmaningen wegens premieachterstand daadwerkelijk door de klant zijn ontvangen.

Genworth moet royementen terugdraaien

De verzekerde heeft twee TAF Zelfstandigenplannen gesloten, die beide een maandbedrag van € 2.000 verzekeren in het geval de polishouder 80% of meer arbeidsongeschikt raakt. De klager is sinds maart 2008 arbeidsongeschikt. Genworth concludeerde na een onderzoek in september 2010 "dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt zou zijn voor eigen of passend werk". De uitkering werd daarom beëindigd.
Een second opinion stelde dat percentage echter bij naar 80% tot 100%, waarop de betalingen werden hervat. Tot mei van dit jaar, toen Genworth een hernieuwd onderzoek wilde houden, dat echter nooit heeft plaatsgevonden. Wel zijn de polissen wegens een premieachterstand met terugwerkende kracht tot 1 november 2010 geroyeerd.
"Genworth dient, zolang niet is komen vast te staan dat de eiser voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is, het doen van de uitkering aan eiser te hervatten/voort te zetten en zal daartoe ook veroordeeld worden", oordeelt de rechter. Omdat de door Genworth automatisch verzonden aanmaningen de verzekerde niet hebben bereikt, zijn de polissen ten onrechte beëindigd. "Onvoldoende aannemelijk is geworden dat Genworth aan haar verplichting tot aanmaning heeft voldaan."

Reageer op dit artikel