nieuws

‘Gedragscode geen garantie tegen te hoge hypotheken’

Archief

Omdat de sinds 1 augustus geldende Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) door geldgevers op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd, is het gevaar van overkreditering nog altijd aanwezig, zo concludeert opleider en detacheerder Welten uit eigen ervaring.

‘Gedragscode geen garantie tegen te hoge hypotheken’

Volgens opleider Roel Meusen zitten de verschillen in interpretatie vooral in het begrip bouwrente. "Als de bouwrente wordt meegefinancierd, kwalificeert dit als een box 1-lening. De rente hierover is aftrekbaar. Naast bouwrente bestaat er ook renteverlies tijdens de bouw, doordat de rentevergoeding over het nieuwbouwdepot steeds lager wordt naarmate de bouw vordert en er meer geld onttrokken wordt aan het depot, maar de debetrente wel constant blijft. Dit renteverlies zelf is aftrekbaar; indien renteverlies wordt meegefinancierd, is er geen sprake van een box 1-lening, maar van een box 3-lening waarover de rente niet aftrekbaar is", aldus Meusen in de deze week verschijnende editie van AM.
Diverse banken blijken het renteverlies echter te scharen onder bouwrente en mee te nemen bij de bepaling van de hoogte van de marktwaarde. "De vraag is of dit wel binnen de afgesproken gedragscode past. Dit kan voor de consument leiden tot een hogere restschuld bij een eventuele gedwongen verkoop." Meusen vindt dat het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken de ruimte voor interpretatieverschillen in de code tot een minimum moeten beperken. "Juist omdat er zo toch sprake kan zijn van overkreditering en dat is toch wat met de gedragscode tegengegaan moest worden."

Reageer op dit artikel