nieuws

DSB vergoedt honderden miljoenen aan klanten

Archief

De curatoren van DSB Bank hebben met belangenorganisaties en vijf rechtsbijstandverzekeraars een akkoord gesloten over het compenseren van klanten die te hoge kosten hebben betaald voor verzekeringen die vanaf 2002 zijn gesloten en te hoge kredieten hebben gesloten. Onderdeel van de overeenkomst is een extra vergoeding voor producten die door colportage tot stand zijn gekomen.

DSB vergoedt honderden miljoenen aan klanten

Naast rechtsbijstandverzekeraars Achmea, Univé, Arag, DAS en SRK zijn de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken en het Platform Aandelenlease bij het akkoord betrokken. De door Pieter Lakeman opgezette stichting Hypotheekleed was betrokken bij het overleg met de curatoren, maar heeft zich in juli teruggetrokken. Het akkoord betreft zo'n 8.000 klanten.
Met de compensatie zijn volgens de curatoren honderden miljoenen euro's gemoeid. Voor gesloten koopsompolissen (veelal woonlastenverzekeringen) wordt provisie terugbetaald als het totaal van provisie en tekencommissie meer dan 40% van de koopsom bedraagt. Het meerdere wordt dan gecompenseerd, mits er minimaal € 300 is betaald. Voor Reaal-beleggingspolissen wordt 20% van de afsluitprovisie terugbetaald, mits de polis minimaal vijf jaar heeft gelopen. Voor Hollands Welvaren-polissen wordt een vergoeding berekend aan de hand van een nieuw kostenmaximum. Klanten die kunnen aantonen dat zij een woonlastenpolis hebben gesloten waarvan vooraf al duidelijk was dat die nooit tot uitkering zou komen, kunnen de betaalde koopsom volledig vergoed krijgen. Daarnaast is vergoeding mogelijk als sprake is van overkreditering. "Er is een extra vergoeding mogelijk in bepaalde gevallen waarin er sprake is van colportage: de klant is door een huisbezoek een krediet of ander product 'aangesmeerd'."
Klanten kunnen zich nog tot april 2014 voor een compensatie aanmelden via de site www.dsbcompensatie.nl.

Reageer op dit artikel