nieuws

Dela furieus over ‘misleidend’ AFM-rapport

Archief

De AFM handelt onverantwoordelijk en onfatsoenlijk met het opstellen van een rapport over uitvaartverzekeringen, dat minister De Jager sterkt in zijn standpunt dat provisie voor uitvaartverzekeringen moet worden verboden. Dela vindt dat de minister is misleid. “De voorlopige conclusies zijn onvolledig, weinig valide en in het geheel niet generaliseerbaar voor de uitvaartverzekeringsmarkt op dit moment.”

Dela furieus over ‘misleidend’ AFM-rapport

"Het rapport is in grote mate gebaseerd op persoonlijke en morele waardeoordelen over de uitvaartverzekering als zodanig. Het dédain van de onderzoekers jegens de uitvaartverzekering en de consumenten die hiervoor hebben gekozen, ervaren wij als stuitend." Volgens Dela zijn actuele gegevens buiten beschouwing gelaten en wordt een situatie uit 2008 en 2009 beschreven, van voor het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen.
Dela zegt de AFM zelf herhaaldelijk vergeefs te hebben gewezen op kwalijke praktijken. Volgens Dela hebben uitvaartverzekeraars zelf, door onder meer het weren van 'cadeau-aanbieders', de rust in de markt teruggebracht. "Het totaal aantal verkochte uitvaartverzekeringen in de markt is in 2010 met 29% gedaald en in 2011 met 15% verder gedaald. Ook deze gegevens zijn niet terug te vinden in de voorlopige conclusies. Wij kunnen ons daardoor niet aan de indruk onttrekken dat de AFM door haar onderzoeksopzet naar de door haar gewenste conclusies heeft toegewerkt."
Dela vindt een provisieverbod niet noodzakelijk, maar zal zich er niet tegen verzetten. "Maar we verwachten wel dat de discussie plaatsvindt op grond van goede argumenten en niet op basis van de vooringenomenheid en het dédain dat de AFM nu tentoon spreidt."

Reageer op dit artikel