nieuws

De Jager: ‘Provisieverbod ook voor uitvaartpolis’

Archief

Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij niet van mening veranderd is en dat het provisieverbod ook gaat gelden voor uitvaartverzekeringen, ook al worden die volgens de WFT niet tot de complexe producten gerekend. In juni zette de Vaste Kamercommissie vraagtekens bij zijn plan om voor uitvaartverzekeringen ook een provisieverbod in te voeren, waarop de minister zich bereid toonde dit te heroverwegen.

De Jager: ‘Provisieverbod ook voor uitvaartpolis’

"Uitvaartverzekeringen vallen wel binnen de voorgestelde reikwijdte van het provisieverbod omdat ze – op verzoek van de Kamer in 2009 – onder de reikwijdte van de provisieregels voor complexe producten zijn gebracht vanwege geconstateerde hoge provisies en agressieve verkoopmethoden", zo legt de minister in een brief aan de Kamer uit. De Jager baseert zich bij zijn heroverweging onder meer op een brief van de AFM waarin de toezichthouder vooruitloopt op de definitieve uitkomsten van een onderzoek naar uitvaartverzekeringen. "In die brief constateert zij dat het advies niet gericht op (passendheid van) het financiële product, maar veeleer primair gericht is op het in kaart brengen van de uitvaartwensen van de klant. Er wordt op die manier op de emotie bij de consument gewerkt waardoor de bereidheid het financiële product af te nemen, toeneemt. Dit heeft in het verleden geleid tot excessen en de  AFM wil die voor de toekomst zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom pleit zij, net als het Verbond van Verzekeraars, AdFiz en Consumentenbond voor het provisieverbod bij uitvaartverzekeringen", stelt de minister.
Als de conclusie in het definitieve AFM-rapport dat in oktober verschijnt, in lijn is met de voorlopige bevindingen ziet De Jager "in het belang van de klant, geen aanleiding uitvaartverzekeringen uit te zonderen van het provisieverbod".

Reageer op dit artikel