nieuws

De Goudse vernieuwt collectieve ongevallenpolis

Archief

De Goudse heeft de dekking van de Ongevallenverzekering Collectief uitgebreid met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting. Werkgevers die de polis sluiten in combinatie met een verzuim-, WIA- en/of WGA-eigenrisicodragersverzekering, betalen tot eind dit jaar geen premie voor de ongevallenverzekering.

De Goudse vernieuwt collectieve ongevallenpolis

Het product bood al een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit. De dekking is verder uitgebreid met cosmetische chirurgie en een uitkering bij HIV-besmetting door medisch handelen. Omscholingskosten gericht op werkhervatting worden vergoed tot € 10.000; aanpassing van huis, werkplek en auto is gedekt tot € 5.000.
De polis kent daarnaast een vergoeding voor een cursus preventiemedewerker/bedrijfshulpverlening.
Onderdeel van de dekking is ook een digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bij de werkgever en een scan die de ondernemer bewust moet maken van het risico op ongevallen in zijn bedrijf en maatregelen ter voorkoming ervan.

Reageer op dit artikel