nieuws

Congres rond beperking bedrijfsschade

Archief

Veiligheidskundigen, securitymanagers, HSE- en KAM-managers, brandweer, verzekeraars en overheden zijn bijna unaniem voor méér samenwerking. Zij constateren echter dat ze in de praktijk nogal eens langs elkaar heen werken. Zo worden meerdere systemen ontwikkeld om risico’s per deelgebied te beheersen. Samenwerking en daaruit voortvloeiende schadebeperking staan centraal tijdens het congres ‘Veiligheid & Risico’.

Congres rond beperking bedrijfsschade

Dat congres wordt op 6 december georganiseerd door Kluwer en Inosar (International Network On Safety And Risk); plaats van handeling is de SS Rotterdam.
Uit een onderzoek onder 850 'riskprofessionals' blijkt dat het gebrek aan samenwerking in de veiligheidsketen tot gevaarlijke situaties en inefficiëntie leidt. Vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en verzekeringsinstanties gaan tijdens het congres in op de vraag hoe onderlinge samenwerking kan leiden tot minder risico's, minder incidenten, beperking van de (gevolg)schade, continuïteit in de bedrijfsvoering en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten.

Reageer op dit artikel