nieuws

Commissie CFD naar minister wegens ‘stigma’ SEO-rapport

Archief

Commissie CFD naar minister wegens ‘stigma’ SEO-rapport

De Commissie CFD zal de Tweede Kamer en minister De Jager opnieuw om een contra-expertise van het SEO-rapport ‘Evaluatie provisieregels complexe producten’ vragen. Advocatenkantoor Boekel de Néree heeft namelijk het onderzoek naar het SEO-rapport afgerond en geconcludeerd dat het “op sommige punten tendentieus en onzorgvuldig is”, aldus commissievoorzitter Edwin Herdink (foto).

"Volgens Boekel de Néree ademt het rapport de sfeer van vooringenomenheid en belangenverstrengeling en heeft SEO het intermediair op deze manier ernstige imagoschade toegebracht onder andere door de indruk te wekken dat deze bedrijfstak wordt gedreven door eigenbelang en het belang van de consument uit het oog verliest", zegt hij.
Door te spreken over een 'waterbed-effect' wekt SEO volgens Boekel de Néree de indruk  dat de branche op deze manier de regelgeving ontloopt, waardoor een negatieve zelfs criminele associatie ontstaat. "Ook worden er volgens het advocatenkantoor conclusies getrokken die niet zijn na te trekken omdat er geen nulmeting is gedaan", zegt Herdink. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verwijt van mis-selling. "Hoewel de feiten, volgens Boekel de Néree, onvoldoende grond opleveren voor een onrechtmatige daad, gaan wij de minister en de Kamer wel vragen om de zaak opnieuw te onderzoeken", aldus Herdink.    

Reageer op dit artikel