nieuws

Winstdaling Unirobe Meeùs

Archief

Winstdaling Unirobe Meeùs

De winst van de Unirobe Meeùs Groep is vorig jaar gedaald tot € 5 (16) mln. De bemiddelingsdochter van Aegon zag het resultaat vooral dalen door voorzieningen voor de reorganisatie van het bedrijf, die moet leiden tot een meer klantgerichte organisatie. De omzet is met 15% afgenomen tot € 214 (253) mln.

Die omzetdaling is vooral te wijten aan het wegvallen van de vastgoedtak, die in 2009 nog goed was voor een omzet van € 32 mln. In april is de laatste vastgoedactiviteit, de bedrijfsmakelaardij, van de hand gedaan. Het assurantiebemiddelingsbedrijf boekte 2% lagere inkomsten.
Het bedrijfsresultaat voor interest, vennootschapsbelasting en reguliere afschrijving op aangekochte portefeuilles is met 34% gedaald tot € 21 (32) mln. De afschrijving op lopende portefeuilles is licht afgenomen tot € 14 (16) mln.
Unirobe Meeùs heeft 45 vestigingen in ons land en telt zo'n 2.000 medewerkers.

Reageer op dit artikel