nieuws

Commissie WFT wil Kamervragen over banden SEO en verzekeraars

Archief

Commissie WFT wil Kamervragen over banden SEO en verzekeraars

De Commissie WFD/WFT heeft Kamerleden van de oppositie verzocht minister De Jager van Financiën vragen te stellen over een eventuele belangenverstrengeling tussen het onderzoeksbureau SEO en het Verbond van Verzekeraars.

"De minister, gesteund door een meerderheid in de Kamer, baseert zich bij de voorgenomen route tot een provisieverbod op een SEO-rapport. Dit rapport is vorig jaar door de minister gepresenteerd als zijnde een onafhankelijk onderzoeksrapport", schrijft de commissie, die vindt dat de Kamerleden door de minister zijn misleid. Ze wijst naar een publicatie in dagblad De Pers, die "actieve, historische en financiële banden" suggereert tussen SEO-bestuurslid Eric Fischer en SEO-projectleider Barbara Baarsma enerzijds en het Verbond van Verzekeraars, waar Fischer jarenlang directeur van was, anderzijds. "Het lijkt er meer en meer op dat er een duister schaakspel wordt gespeeld tegen het onafhankelijke intermediair, met als uiteindelijke doel het schaakmat zetten van onafhankelijk advies in Nederland."
De commissie eist een "contra-expertise naar de provisieregelgeving van het assurantie-intermediair" en een motie van wantrouwen tegen de minister van Financiën.

Reageer op dit artikel