nieuws

‘Zzp’ers moeten beducht zijn voor verzekeraars’

Archief

Naar schatting 20.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben problemen bij het sluiten van een aanvullende particuliere verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen die naar het oordeel van de verzekeraar een hoger gezondheidsrisico hebben, krijgen te maken met fors hogere premies of uitsluiting van bepaalde risico’s. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO Arbeid in opdracht van de vakcentrale FNV.

De FNV vreest grote problemen wanneer de huidige collectieve basisverzekering voor zelfstandigen wordt afgeschaft “en zelfstandigen volledig op de commercie zijn aangewezen”. Daarom heeft zij een onderzoek laten houden naar de huidige gang van zaken.
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) geeft na een jaar ziekte recht op een minimumuitkering. Het kabinet wil deze verplichte collectieve verzekering per 1 juli 2004 afschaffen en de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid helemaal overlaten aan commerciële verzekeraars. De particuliere markt biedt zelfstandigen nu alleen verzekeringen die de WAZ-uitkering aanvullen. Volgens TNO Arbeid is 52% van de zzp’ers aanvullend verzekerd.
Struisvogelpolitiek
Het kabinet verwacht weinig problemen voor zelfstandigen als de markt volledig is geprivatiseerd. “Struisvogelpolitiek”, vindt FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. “Gezien de ervaringen met de huidige aanvullende verzekeringen, horen verzekeraars niet zonder meer de vrije hand te krijgen. Dan krijg je acceptatieproblemen, uitsluitingen en onbetaalbare premies. Want dat zijn de wapens die verzekeraars in handen hebben om de bedrijfsvoering rond te krijgen.”
Niet zaligmakend
De Waal erkende dat ook de WAZ – die een relatief hoge premie en een lage uitkering heeft – niet zaligmakend is. De FNV geeft de voorkeur aan een collectieve verzekering waaraan de hele bevolking bijdraagt. Zo’n volksverzekering bestond tot 1998 in de vorm van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Een alternatief is de uitvoering aan verzekeraars overlaten, maar wel met een acceptatieplicht en een van te voren bepaalde bandbreedte voor de premies.
Uit het TNO-onderzoek blijkt dat 65% van de zzp’ers desnoods een ‘solidariteitsopslag’ wil betalen waardoor zelfstandigen met een hoger risico geen torenhoge premies hoeven te betalen.

Reageer op dit artikel