nieuws

Zwitserleven ziet bereidheid tot aanvullende pensioenopbouw

Archief

Om een goed pensioen te krijgen is 85% van de Nederlanders bereid te investeren in aanvullende voorzieningen, zo blijkt uit een onderzoek van Zwitserleven.

Vakantiedagen (40%) worden het meest genoemd als ‘investering’. Ondanks de kabinetsvoornemens wil driekwart van de 1.200 ondervraagden vóór het 62e jaar stoppen met werken. Slechts één procent wil tot na het 65e jaar doorwerken. Daarentegen ziet tweederde wel heil in de combinatie pensioen/deeltijdwerk.
Bij pensionering verwacht enerzijds driekwart van de ondervraagden dat hun pensioeninkomsten 70% of meer van het laatst verdiende salaris zal bedragen. Anderzijds zegt tweederde eigenlijk geen idee te hebben hoeveel zij per maand zullen ontvangen als ze zijn gestopt met werken. Volgens het onderzoek vindt driekwart van de bevolking de overheid verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening. Die verantwoordelijkheid legt 40% (ook) bij zichzelf; twee jaar geleden gold dat maar voor 9%.
“Ik haal uit dit onderzoek drie belangrijke zaken”, zegt Zwitserleven-directeur Marco Keim. “Het pensioenbewustzijn is aan het toenemen, de consument is bereid voor een goed pensioen te betalen en de verzekeraar en haar distributiekanaal spelen in de beleving van die consument een prominente rol bij het zoeken naar oplossingen.”
Provisie transparant
Zwitserleven zegt de komende jaren nadrukkelijk voor de consument te kiezen, aan de hand van de kernbegrippen eenvoud, gemak en betaalbaarheid. Volgens Keim zijn pensioenproducten vaak onnodig complex gemaakt. “Daar waar de fiscale faciliteiten worden beperkt en wij in de particuliere markt steeds meer in het speelveld van de banken terechtkomen, is dit achterhaald. Bij pensioen gaat het eigenlijk om simpele dingen: aan de ene kant kapitaalopbouw en aan de andere kant een overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en natuurlijk het lang-levenrisico. Moeilijker dan dat moet je het niet willen maken.”
Keim zegt verder te hechten aan transparantie: duidelijk maken wat consumenten wel en niet hebben aan pensioenopbouw, beleggingsrisico’s helder maken met een beleggingsprofiel én helderheid over de provisie van de adviseur. “Over dit laatste onderwerp kun je vinden wat je wilt, maar ik denk dat het achterhoedegevechten zijn, en iets waar wij als branche niet bang voor moeten zijn. Tegenover een goed advies staat een goede beloning en dat zal in de toekomst zo blijven (…) De enige manier om op langere termijn een business te runnen, is toegevoegde waarde te leveren die ook als zodanig wordt herkend door de consument.”
De Zwitserleven-topman gaf tijdens de pensioendag van zijn maatschappij een sneer aan concurrenten die hoge drempels opwerpen voor klanten die hun pensioenregeling elders willen onderbrengen. “Transparantie betekent ook dat je aan je klanten vertelt dat je exit-clausules hebt op collectieve contracten die het onaantrekkelijk maken het contract te beëindigen. Misschien staan hier voordelen tegenover en is dit legitiem, maar in de meeste gevallen betwijfel ik dit”, aldus Keim.

Reageer op dit artikel