nieuws

Zwitserleven houdt nog behoorlijke winst over

Archief

Zwitserleven is uiteindelijk tevreden gestemd over de afloop van boekjaar 2002. De levensverzekeraar heeft een winst geboekt van e 14,7 mln.

Daarmee is de winst weliswaar met eenderde afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (e 21,5 mln), maar er werd in Amstelveen voor erger gevreesd. Oorzaak van de winstval is het verlies dat is genomen op de aandelenportefeuille, die een jaar geleden nog e 1,1 mld waard was. Daarmee vormden aandelen bijna 20% van de totale beleggingsportefeuille voor eigen rekening. Inmiddels zijn deze effecten allemaal verkocht. De solvabiliteit van Zwitserleven daalde vorig jaar tot 207% (266%).
De brutopremieomzet van Zwitserleven daalde met 3% tot e 991 (1.020) mln. De periodieke premies waren nog licht hoger op e 540 (539) mln, maar de koopsomstortingen namen af tot e 451 (481) mln. De premieverdeling individueel-collectief is ongeveer 46% tegen 54%. Het individuele bedrijf moest vorig jaar een veer laten van bijna 8%, volgens Zwitserleven te wijten aan fiscale wetswijzigingen en verlaagde premies ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de maatschappij. Het collectieve bedrijf pluste met 1%. Dit jaar zal dat anders liggen, want met de komst van het pensioenfonds van bouwbedrijf HBG zal Zwitserleven sowieso al een koopsom van e 570 mln verwelkomen.
Minder personeel
Het jaar 2002 was voor moederbedrijf Swiss Life zwaar verliesgevend met een nettoresultaat van e -1.167 (-79) mln. De premieomzet steeg met een klein procentje tot e 10,9 (10,8) mld, waarvan 93% uit levensverzekeringen. Uit de kernlanden Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en de Benelux komt e 8,7 mld premieomzet.
Swiss Life verwacht dit jaar weer winstgevend te kunnen worden, onder meer door kosten te besparen. Van de beoogde besparing van e 350 mln zou inmiddels al e 145 mln zijn gerealiseerd, waarvan bijna e 10 mln in Nederland. Zo is het personeelsbestand van Zwitserleven met 72 geslonken tot 790 werknemers. Volgens Swiss Life is inmiddels de helft van de voorgenomen afslanking van 1.500 arbeidsplaatsen gerealiseerd, waardoor er nu nog 11.500 mensen bij het concern werkzaam zijn.
Ergo
Het Duitse verzekeringsconcern Ergo, onderdeel van herverzekeraar Münchener Rück, heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van e 1.125 mln, tegen nog e 655 mln winst een jaar eerder. Tegenover positieve technische resultaten stond een verlies op beleggingen van e 3,8 mld. Het eigen vermogen daalde met 30% tot e 4,2 mld.
De premieomzet steeg met 7% tot e 15,2 (14,1) mld, waarvan ruim 80% afkomstig uit Duitsland. Van de buitenlandse premieomzet (groot e 2,9 mld) is 17% afkomstig uit Nederland, wat daarmee internationaal gezien het tweede Ergo-land is na Italië. Nederlandse Ergo-dochters zijn DKV Nederland, Nieuwe Hollandse Lloyd en DAS Rechtsbijstand. Verder zet het Belgische filiaal van Hamburg-Mannheimer nog levensverzekeringen in ons land af. Eerder dit jaar maakte Ergo bekend zich te beraden op z’n activiteiten in ons land; concrete besluiten zijn nog niet genomen.
Het grootste onderdeel van Ergo is het levenbedrijf, dat vorig jaar 10% premiegroei behaalde tot e 6,8 (6,2) mld; in het buitenland daalden de levenpremies echter met een half procent. Zorg is binnen Ergo goed voor e 4,2 (4,0) mld premie en Schade voor e 3,4 (3,2) mld premie. Het kleinste bedrijfsonderdeel is DAS Rechtsbijstand met een premieomzet van e 743 (723) ml, waarvan 44% uit het buitenland. Er werken bij Ergo bijna 32.000 mensen.
Marco Keim: winst in debuutjaar als directievoorzitter van Zwitserleven.

Reageer op dit artikel