nieuws

Zwitserleven doet alle aandelen de deur uit

Archief

Negatieve beleggingsresultaten hebben de jaarwinst van Zwitserleven een stevige daling bezorgd. Om herhalingen te voorkomen heeft de levensverzekeraar in de loop van 2002 zijn gehele aandelenportefeuille verkocht.

Oorzaak van de winstval is het verlies dat is genomen op de aandelenportefeuille, die een jaar geleden nog e 1,1 mld waard was. Daarmee vormden aandelen bijna 20% van de totale beleggingsportefeuille voor eigen rekening. “De herwaarderingsreserve was al snel leeg”, aldus Marco Keim, die onlangs René van der Smeede als directievoorzitter opvolgde. Eind 2001 bedroeg die reserve nog e 166 mln, tegen zelfs nog e 439 mln een jaar eerder.
Exacte getallen over de jaarwinst wil Keim op last van het Zwitserse moederbedrijf niet geven. Over 2001 werd nog een bedrijfsresultaat behaald van e 32,5 mln, waarvan na belastingen nog e 21,5 mln overbleef. De brutopremieomzet bedroeg dat jaar iets meer dan één miljard euro.
Voor het nu lopende boekjaar is Keim gunstiger gestemd. Zo zal in elk geval de premieomzet een vrijwel zekere stijging van 60% laten zien. Daarvoor verantwoordelijk is de eenmalige koopsom van het pensioenfonds van bouwbedrijf HBG, groot e 600 mln. Verder kunnen aandelen het jaarresultaat niet meer beïnvloeden. “Dit beleid geldt voor heel Swiss Life. We willen nooit het risico lopen dat we de verplichtingen richting onze verzekerden niet meer kunnen nakomen.”

Reageer op dit artikel