nieuws

Zwitserleven

Archief

Paardenverzekering

De van toezicht vrijgestelde Onderlinge Paardenverzekering Venray WA in de gelijknamige vestigingsplaats is medio vorige maand opgehouden te bestaan. De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft dit meegedeeld.
RenteFonds
Het RenteFonds van Delta Lloyd Asset Management is eind vorig jaar de grens van # 1,5 (1,25) miljard aan ingelegde gelden gepasseerd. In het fonds wordt belegd door bedrijven en particulieren via banken en commissionairs.
Verhuizing
Het hoofdkantoor van de adviesketens Geldxpert en Onit, onderdelen van Finchise, is verhuisd naar Almere. Het postadres is postbus 1575, 1300 BN Almere. Het telefoonnummer van GeldXpert en Onit is: 036-529.39.00, respectievelijk: 036-529.39.20.
De brochurelijn van Zwitserleven is vernieuwd, omdat tussenpersonen de oude brochures in de praktijk vaak aan klanten gaven bij overhandiging van de polis. Nieuwe brochures voor het zakelijk pensioen, privé pensioen en het eigen huis – inclusief nieuwe leaflets – moeten het verkoopproces ondersteunen. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel