nieuws

Zwitserleven

Archief

Zwitserleven

Zwitserleven heeft haar extranet ‘zwitserleven.biz’ vernieuwd. Het intermediair kan nu online polisinformatie en waardeoverzichten inzien en mutaties op particuliere polissen doorgeven. Verder zijn alle productvoorwaarden vanaf 1974 beschikbaar. Zwitserleven promoot het nieuwe extranet onder meer met prijsvragen, met als hoofdprijs een lang weekend New York.
Reaal Overlijdenszorg
Uitvaartverzekeraar Reaal Overlijdenszorg gaat zijn ruim twee miljoen polissen tellende portefeuille (premieomzet e 38 mln per jaar) begin volgend jaar overdragen aan Proteq en Reaal. De naamloze vennootschap Reaal Overlijdenszorgverzekering gaat als gevolg van een fusie op in Reaal Levensverzekeringen NV.
Rijpma Advies
De rechtbank in Haarlem heeft de besloten vennootschap Rijpma Advies failliet verklaard. Het kantoor, dat zich bezighield met consultancy op het gebied van financiële planning en pensioenen, had geen inschrijving in het SER-register van assurantietussenpersonen. Er is geen verband met het eveneens in Haarlem gevestigde Rijpma Verzekeringsadviseurs.

Reageer op dit artikel