nieuws

Zurich meldt goede jaarcijfers

Archief

Zurich heeft vorig jaar de omzet- en winstcijfers in ons land verbeterd. Bij een 4% hogere premie-omzet van e 363,6 mln werd een 5% hogere winst behaald van e 38,5 mln.

Zurich is content met de cijfers, zeker in het licht van de algehele economische neergang en de daaraan verbonden lagere beleggingsresultaten én na de saneringen in de portefeuille. De winst van e 38,5 mln betekent een rendement op het eigen vermogen van 9,9%.
De verkoop van levensverzekeringen leverde, in weerwil van de markttrend zoals geregistreerd door het CBS, een productiestijging van 6% op. Zurich deed het vooral goed met de periodieke premies (+15%). Desondanks daalde het totale brutopremie-inkomen met 4% tot e 208,5 (217,2) mln. Zurich wijt dat aan een toename van tot uitkering komende polissen en aan een hoger onnatuurlijk verval, wat weer wordt veroorzaakt door het nieuwe belastingstelsel.
De schadepremies stegen met 17% tot e 155,1 mln. Autonoom, dus zonder de overname van Forum (gekocht van Fortis), bedroeg de groei 10%. De premiegroei komt vooral uit de industriële tekening (+25%) en de portefeuille voor particulieren en kleine bedrijven (+16%). Door verbeterde technische resultaten, onder meer na sanering van verliesgevende portefeuilledelen, steeg de winst van het schadebedrijf met 70% tot e 4,4 mln.
Dit jaar verwacht Zurich een verdere verbetering van omzet en winst.

Reageer op dit artikel