nieuws

Zurich biedt vrije beroepers ‘algemene’ beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Archief

Nadat Zurich eerder al complete aansprakelijkheidsverzekeringen voor bepaalde doelgroepen had gelanceerd, is de Haagse verzekeraar nu met een algemene beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor vrije beroepers op de proppen gekomen.

Het gaat in feite om een gecombineerde bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief eventuele werkgeversaansprakelijkheid. Desgewenst kan ook nog een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten ter bescherming van het privé-vermogen van de betrokken ondernemer.
Zurich wijst er op, dat ter verkrijging van het lidmaatschap van een vereniging van beoefenaars van een vrij beroep in toenemende mate als eis wordt gesteld dat de betrokkene over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt. “Ook een opdrachtgever stelt dit vaak als voorwaarde, voordat de opdracht wordt vergeven”, aldus de maat schappij.
Voorlopers
De ‘algemene’ beroepsaansprakelijkheidspolis voor vrije beroepers kende bij Zurich enkele voorlopers: specifieke polissen voor automatiseringsbedrijven en voor interim-managers.
In die polissen, en nu ook in de algemene verzekering, biedt Zurich de verzekerde vrije beroeper de mogelijkheid om in voorkomende gevallen van de leveringsvoorwaarden af te wijken.
De maatschappij heeft een beroepenlijst samengesteld waarop staat aangegeven welke risico’s verzekerd kunnen worden en voor welke risico’s Zurich geen mogelijkheden biedt.

Reageer op dit artikel