nieuws

Zurich biedt interim-managers aparte aansprakelijkheidspolis

Archief

Zurich heeft een specifieke aansprakelijkheidsverzekering voor interim-managers op de markt gebracht. De polis kent een gecombineerde dekking voor algemene en beroepsaansprakelijkheid.

Als uitgangspunt heeft Zurich gekozen voor de volgende functie-omschrijving: “Het tijdelijk vervullen van leidinggevende en uitvoerende taken bij derden”. Hieronder wordt ook verstaan het tijdelijk deel uitmaken van het bestuur respectievelijk het besturen van een rechtspersoon of organisatie.
In deze verzekering wordt geen onderscheid gemaakt tussen schade geleden door de contractspartij (opdrachtgever) van verzekerde of een andere derde. Eveneens hebben verzekerden de mogelijkheid om van de eigen leveringsvoorwaarden af te wijken.
De aansprakelijkheid als bestuurder van de eigen management-BV kan in de dekking worden betrokken. Voorts bestaat ook de mogelijkheid het inlooprisico mee te verzekeren. Een eigen risico is niet van toepassing op de kosten van verweer.
Ook voor bureaus
Zurich kan de polis niet opzeggen na schade. Ook een bepaling dat en bloc alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor interim-managers kunnen worden gewijzigd, ontbreekt.
De verzekering is overigens niet alleen beschikbaar voor de individuele interim-manager maar ook voor een bemiddelingsbureau voor interim-managers.

Reageer op dit artikel