nieuws

Zorgverzekeraars positief over advies privé-klinieken

Archief

Zorgverzekeraars Nederland is het met het adviesorgaan RVZ eens, dat winstmakende zorginstellingen niet langer wettelijk moeten worden uitgesloten.

In het advies ‘Winst en Gezondheidszorg’ adviseert de RVZ – de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg – minister Borst om op winst gerichte instellingen geleidelijk toegang te geven tot de zorgmarkt. Daardoor zou de schaarste in zorg worden verminderd. “Op dit moment voert de overheid een zwalkend beleid”, staat in het advies. “Sommige privé-initiatieven stimuleert zij, andere gedoogt zij, en weer andere werkt zij tegen. Dat leidt tot onduidelijkheid, temeer omdat in de praktijk de grenzen vervagen. Bestaande zorginstellingen bieden namelijk ook winstgevende zorg en privé-instellingen worden steeds vaker betaald uit collectieve middelen.”
De RVZ ziet ook risico’s. “De instellingen zouden onrendabele diensten kunnen mijden, te hoge tarieven berekenen en te weinig kwaliteit bieden.” De overheid moet daarom zorgen voor basisnormen. Ook moeten de instellingen de publieke en private geldstromen gescheiden houden en de publieke middelen uitsluitend gebruiken voor de realisering van wettelijke zorgaanspraken. De winst die met publieke gelden wordt behaald moet, na aftrek voor vergoedingen, terugvloeien naar de collectieve zorgsector.

Reageer op dit artikel