nieuws

Zorgverzekeraars Nederland wil andere spelregels voor collectiviteiten

Archief

Zorgverzekeraars Nederland heeft er bij minister Hoogervorst voor gepleit dat in de nieuwe zorgverzekering de korting bij collectiviteiten niet uitsluitend is gebaseerd op aantallen.

Volgens het wetsvoorstel voor de nieuwe zorgverzekering zijn collectiviteiten straks slechts gebaseerd op aantallen in plaats van op het risico van een groep werknemers. In een brief aan minister Hoogervorst schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat hierdoor, in combinatie met de acceptatieplicht, “elke willekeurige groep van verzekerden van een gelijke omvang het recht verkrijgt een identiek product op te eisen”. De zorgverzekeraars hechten sterk aan collectiviteiten in verband met het beheersen van ziekteverzuim arbeidsongeschiktheid. “Dit betekent niet dat de zorgverzekeraars uitsluitend werkgeverscollectiviteiten op de markt willen brengen”, schrijft ZN. “Wel willen de verzekeraars de collectiviteiten kunnen toesnijden op de betreffende groep verzekerden. Daarom dient het aan de zorgverzekeraar zelf te worden over gelaten om al dan niet met een collectiviteit in zee te gaan.”
Als het aan ZN ligt, wordt de betreffende bepaling dus geschrapt. Een deel van de zorgverzekeraars, ziet in de plaats van dat artikel graag een inmiddels geschrapte bepaling terug, waarmee collectiviteiten uitsluitend aan banden worden gelegd qua premiekorting. Het gaat hierbij voornamelijk om de (van huis uit) ziekenfondsen. ZN: “Daarmee wordt de discussie over de hoogte van de maximaal toegestane premiekorting weer opportuun, want daarover wordt in onze kring verschillend gedacht. Het nemen van een beslissing daarover is echter aan de politiek, waarbij gekozen zal moeten worden tussen twee politieke items. Enerzijds het feit dat de politiek voor het nieuwe stelsel een verbod op premiedifferentiatie heeft uitgevaardigd. Ten aanzien van dit verbod dient enige rek te worden gegeven in verband met collectiviteiten. Anderzijds geldt dat Nederland, in vergelijk met andere ontwikkelde landen, een hoge uitstoot van werknemers heeft in combinatie met een hoog arbeidsverzuim. Wanneer zorgcollectiviteiten mede worden gezien als een instrument om die ontwikkeling te keren, zou daarvoor juist ruim baan moeten worden gemaakt.”
(Zie ook het artikel over collectiviteiten in AM 21, pag. 41).

Reageer op dit artikel