nieuws

Zorgverzekeraars houden zich vanaf 2004 aan Fraudeprotocol

Archief

De zorgverzekeraars, die sinds kort beschikken over het Systeem Speciale Meldingen OnWeb (SSM OnWeb) om fraude een halt toe te roepen, gaan zich met ingang van 2004 houden aan het Fraudeprotocol van het Verbond.

Het systeem SSM OnWeb laat zien of aspirant-verzekerden in het verleden verzekeringsfraude hebben gepleegd, ongeacht de verzekeringsbranche. Ook fraudemeldingen over zorgverleners worden in het systeem opgenomen. SSM OnWeb maakt deel uit van het x-Net-pakket van ABZ en is bereikbaar via een portaal dat beveiligd is met het digitale paspoort van ABZ.
De zorgverzekeraars hebben, in samenhang hiermee, vorige week op de jaarvergadering besloten het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars toe te voegen aan hun Gedragscode. Hiermee wordt de fraudebestrijding door zorgverzekeraars genormeerd. De verzekeraars hebben enige tijd nodig om te kunnen voldoen aan de voorwaarden in het Fraudeprotocol. Zij moeten onder meer een plan van aanpak maken en fraudecoördinatoren benoemen. Met het oog hierop is besloten dat zij pas vanaf 1 januari 2004 aan de voorwaarden van het Fraudeprotocol hoeven te voldoen.

Reageer op dit artikel