nieuws

Zorgverzekeraar DSW zet 55% meer ziektekostenpolissen af

Archief

Bij zorgverzekeraar DSW steeg vorig jaar het aantal ziektekostenpolissen waarvoor Stad Rotterdam het risico draagt, met 55%.

DSW voert sinds 1999 onder eigen label een particuliere ziektekostenpolis van Stad Rotterdam. Eind vorig jaar waren er 4.416 (2.853) van zulke polissen. DSW beraadt zich al een paar jaar op de mogelijkheid zelf het risico voor hoofdverzekeringen te dragen. “Daar is echter nog geen besluit over genomen”, zegt Raymond Nyns, manager van het particuliere bedrijf.
Het particuliere bedrijf van DSW, dat uitsluitend aanvullende ziekenfondsverzekeringen voert, had in 2001 een brutopremie-inkomen van e 18,6 (17,9) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e 0,7 (2,3) mln en het nettoresultaat op e 3,2 (7,0) mln. Het eigen vermogen van de verzekeraar bedroeg e 39,5 (37,2) mln.
Ziekenfonds DSW had eind vorig jaar 229.994 (223.384) verzekerden, van wie (net als in 2000) 96% aanvullend was verzekerd. De opbrengsten bedroegen e 294,5 (266,5) mln, waarvan e 24,5 (29,2) mln aan nominale premie. Het eigen vermogen van het ziekenfonds bedroeg e 39,7(35,3) mln. Het ziekenfonds voert de administratie voor SR-Zorgverzekeraar, het ziekenfonds van Stad Rotterdam.
Het bemiddelingsbedrijf had een inkomen van e 0,8 (0,6) mln en een nettoresultaat van e -0,2 (0,1) mln. DSW bemiddelt – behalve voor ziektekostenpolissen van Stad Rotterdam – voor reisverzekeringen van de Europeesche en voor schade- en levenproducten van voornamelijk Stad Rotterdam.

Reageer op dit artikel