nieuws

Zorgspecialist Van Boven: ‘Regeerakkoord is onduidelijk over de

Archief

basisverzekering’

“Uit het regeerakkoord wordt niet duidelijk of de basisverzekering privaatrechtelijk of publiekrechtelijk moet worden. Ook op andere punten is veel niet helder. Verzekeraars en zorgaanbieders moeten dan ook een open discussie aangaan met minister Hoogervorst.” Dit zei ONVZ-directeur Dick van Boven bij de presentatie van de jaarcijfers van de maatschappij.
“Het regeerakkoord is op dit moment een paar dagen oud en is dus nog niet besproken binnen Zorgverzekeraars Nederland”, zei Van Boven, (tevens) bestuurslid is van deze koepelorganisatie. Hij vindt de zorgparagraaf in het regeerakkoord niet helder en op diverse punten wringen. “De verwachting was dat het nieuwe zorgstelsel zou uitgaan van vraaggestuurde – in de plaats van aanbodgestuurde – vraag. Op die weg heeft het kabinet al stappen gezet. In het regeerakkoord lijkt daar echter geen sprake meer van.”
Zorgverzekeraars Nederland pleit er al jaren voor dat het Budgettair Kader Zorg wordt afgeschaft. Dit is nodig om tot marktwerking te komen. “Volgens het regeerakkoord blijft het echter bestaan en zal er sprake zijn van ‘gereguleerde marktwerking’, een begrip dat niet nader wordt gedefinieerd. Het kabinet wenst dus greep te houden op de prijsvorming”, meent de koepelorganisatie.
Van Boven vindt het onduidelijk of de nieuwe basisverzekering – het regeerakkoord spreekt trouwens van ‘standaardverzekering’ – een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke verzekering moet worden. “Er wordt namelijk niet gesproken van ‘private ondernemers’ maar van ‘private uitvoerders’. Dat wijst op een publiekrechtelijk systeem. Anderzijds lijkt het er op dat de zorgverzekeraars winst mogen maken, hetgeen wijst op een privaatrechtelijk systeem.” Volgens het regeerakkoord wordt premiedifferentiatie op grond van persoonlijke kenmerken verboden. “Het lijkt er dus op dat premiedifferentiatie op andere gronden, zoals groepskenmerken, wel mag. Dat duidt weer op marktwerking”, aldus Van Boven.
Het pakket zal volgens hem wel kleiner worden dan het huidige ziekenfondspakket. “De huisarts blijft er in, maar een aantal dekkingen zoals voor tandartskosten worden verkleind. Ook hierover zal nog gediscussieerd moeten worden.”
Financiering
Ook over de financiering van het stelsel is het regeerakkoord volgens Van Boven allerminst helder. “Werkgevers moeten de helft van de macropremielast ophoesten volgens een loongerelateerde bijdrage. Hierdoor wordt de prikkel voor collectieve contracten weggenomen. In het vorige regeerakkoord stond dat de premie moet worden afgedragen aan een centrale kas, hetgeen een publiekrechtelijke oplossing is. In het huidige regeerakkoord staat daar niets over in. Dat lijkt dus weer positief.”
Volgens het regeerakkoord gaan verzekerden niet, in tegenstelling tot werkgevers, een inkomensafhankelijke bijdrage leveren, maar gaan zij een nominale premie betalen met een eigen risico van e 200 per jaar. Voor kinderen tot achttien jaar wordt de premie via de fiscus betaald uit een rijksbijdrage. “Om het kostenbewustzijn van verzekerden te bevorderen, is een eigen risico een goede zaak”, vindt Van Boven. “Maar dat levert, vooral bij een verstrekking in natura, een hoop administratieve rompslomp op zodat het wellicht meer kost dan het oplevert. Overigens staat er in het regeerakkoord niets over het vergoedingssyteem van de verzekeraar. Het lijkt er dus op dat een verzekeraar zelf mag kiezen voor een vergoeding in natura of een vergoeding op declaratiebasis.”
Voor gezinnen met lage inkomens komt er een ‘zorgtoeslag’. “In het regeerakkoord staat, dat de hoogte van die zorgtoeslag gelijk is aan de genormeerde ziektekosten per huishouden minus premie en verplicht eigen risico. Wat een bureaucratisch gedoe! Er moeten dus ‘genormeerde ziektekosten’ worden ontwikkeld en er moeten jaarlijks gigantische verrekeningen met de belastingdienst plaatsvinden.”
Zoals het er nu uitziet, komen er volgens Van Boven meer regels en zullen de kosten stijgen. “Dat was echter niet de bedoeling. De overheid wenst een nieuw verzekeringsstelsel, omdat daarmee kosten zouden worden bespaard.”
Dick van Boven: “Het was de bedoeling dat een nieuw stelsel goedkoper zou werken.”

Reageer op dit artikel