nieuws

Zorglasten met 10,5% omhoog

Archief

Door de reservering voor chronisch zieken en door de kostenstijging in de gezondheidszorg van 10,5%, zullen volgend jaar de ziektekostenpremies fiks stijgen. Ook moeten verzekeraars nog een inhaalslag maken van 0,3%.

Het ziet er niet naar uit dat de verzekeraars zich volgend jaar grote technische verliezen kunnen veroorloven. In het verleden konden zij hun negatieve technische resultaten compenseren met beleggingswinsten, maar die tijden lijken voorlopig voorbij. De verzekeraars die niet aan hun reserves willen knabbelen, zullen dus hun premieverhogingen moeten laten sporen met de kostenstijgingen in de gezondheidszorg. Volgens Zorgverzekeraars Nederland gaat het volgend jaar om een stijging van 10,5%. In dit percentage zijn onder meer de meerkosten verwerkt voor het wegwerken van wachtlijsten en de stijgende kosten in verband met de groeiende vraag naar medicijnen.
Vorig jaar verwachtte Zorgverzekeraars Nederland een kostenstijging van 10,9%, maar dat bleek 11,2% te zijn geweest. Dit betekent dat de verzekeraars ook nog een inhaalslag moeten maken van 0,3%.
Reserveren
De kostenprognose van de zorgverzekeraars ligt, zoals elk jaar, hoger dan die van de ambtenaren van VWS. Keer op keer blijkt achteraf dat het ministerie de kosten te laag heeft ingeschat. Meestal gaat het om zo’n 40%. Over 2002 kwam VWS bijvoorbeeld met een percentage van 5,7% dat later werd bijgesteld in 9,1%. Voor 2003 komt VWS met 4,3%.
Verder zullen vele verzekeraars volgend jaar extra moeten reserveren voor chronisch zieken. Twee jaar geleden deelde de Pensioen- en Verzekeringskamer de verzekeraars mee, dat hun reserves voor chronisch zieken onvoldoende waren. Tot dan was een ‘spaarpot’ van 2,3% van de brutojaarpremie voldoende, maar eind 2003 moet dat 6% zijn van de brutojaarpremie (gemeten over 2001 en 2002). De meeste verzekeraars hebben al een deel van het ontbrekende bedrag gereserveerd, maar sommigen moeten het hele ontbrekende bedrag nog reserveren.
Overige stijgingen
De particuliere verzekerden gaan volgend jaar ook zo’n e 100 meer betalen voor de jaarlijkse wettelijke bijdragen. De overheid heeft de Mooz-bijdrage verhoogd van e 82 naar e 96 (tot 20 jaar e 48 en 65-plus e 77) en de bijdrage voor de WTZ-pooling van e 234 naar e 321 (tot 20 jaar e 160).
Zoals bekend gaan verzekerden met een standaard(pakket)polis volgend jaar 8,5% meer premie betalen en stijgt de AWBZ-premie met 1,8% naar 12,05% (zie AM 18, pag. 4). De ziekenfondspremie blijft voor werknemers gelijk, maar stijgt voor werkgevers en niet-werknemers met 0,50 procentpunt naar 6,75% respectievelijk 8,45%. Hiertegenover staat dat de rekenpremie voor de nominale ziekenfondspremie stijgt van e 155 naar e 257 per jaar.

Reageer op dit artikel