nieuws

Zilveren Kruis komt met ZilverKeuzePolis

Archief

ZilverKeuzePolis heet de nieuwe individuele ziektekostenpolis van Zilveren Kruis.

De ZilverKeuzePolis, die niet collectief is te sluiten, is er in vier dekkingsvarianten: 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren. De 1-ster-variant is exclusief dekkingen voor onder meer kraamzorg, huisarts, tandheelkunde kinderen en gehandicapten, orthodontie kinderen, logopedie, en diverse therapieën. De 2-sterren-variant biedt wel dekking voor genoemde zaken.
De 3-sterren-variant biedt ook dekking voor zaken als IVF, eigen/openbaar ziekenvervoer, en vergoeding van diverse eigen bijdragen. Vervolgens vergoedt de 4-sterren-variant (afgezien voor de gebruikelijke dekkingen waarvoor een 100%-vergoeding geldt) hogere bedragen voor onder meer IVF, ziekenvervoer, en diverse therapieën.
Er kan worden gekozen voor eigen-risicobedragen (alleenstaanden 50%) van e 100, e 200, e 450, e 900 of voor geen eigen risico.
Premies
Het tarief gaat uit van de individuele leeftijd van de verzekerden. Voor Noord-Nederland is de premie lager dan voor de rest van het land. Er wordt voor maximaal drie kinderen premie betaald. Een 35-jarige betaalt bij een eigen-risicobedrag van e 450 de volgende premies (duurdere tarief): 1 ster e 36,47, kinderpremie e 22,91, 2 sterren e 56,45, kinderpremie e 30,52, 3 sterren e 64,53, kinderpremie e 36,02, en 4 sterren e 95,33, kinderpremie e 56,39.
De aanvullende klassendekking kost voor klasse 2B: e 9,62 voor 18-44-jarigen en e 19,24 voor 44-plussers. Verder kan aanvullend worden gesloten de Tandartspolis (volwassenen e 6,26) en de TandartsExtraPolis (e 11,97), die allebei 75% van bepaalde kosten vergoeden.

Reageer op dit artikel