nieuws

Ziektekostencontract KLM van NVS vrijwel zeker naar Achmea

Archief

NVS (DKV Nederland) raakt volgend jaar het ziektekostencontract met de KLM kwijt. De collectiviteit is ruim vijftig jaar ‘in huis’ geweest. Het meest voor de hand ligt, dat de collectiviteit naar Achmea gaat. KLM noch Achmea willen daar echter iets over zeggen.

De KLM-collectiviteit omvat 27.000 verzekerden: 23.000 met een maatschappijpolis en 4.000 met een standaardpakketpolis. Martin Kerkhof, topman van DKV Nederland, zegt dat hij “het verlies van dit prestigieuze contract betreurt”.
Het contract heeft geen invloed op het technisch resultaat van NVS. “Het gaat in feite om een administratiecontract. Wij zijn officieel risicodrager, maar afgesproken is, dat de winst naar de KLM gaat en dat het verlies ook voor hen is”, zegt Kerkhof. “Het contract legde wel beslag op onze solvabiliteitsmarge. Die zal door deze opzegging dan ook volgend jaar verbeteren.”
Volgens Kerkhof stoelt de opzegging op vele factoren, waarvan een deel buiten NVS om. Toen hij drie jaar geleden bij NVS ging werken, hadden zijn voorgangers net nieuwe afspraken met de KLM gemaakt die min of meer had gedreigd op te stappen. Wellicht speelt ook mee, dat de collectiviteit vroeger verliep via de ‘Vereniging voor ziektekostenverzekering van KLM-personeel’, een vereniging die enige tijd geleden is ontbonden, omdat de KLM rechtstreeks wil onderhandelen.
Volgens Kerkhof schijnt ook meegespeeld te hebben dat NVS niet tot de grootste zorgverzekeraars behoort. Voorts wil hij slechts kwijt, dat het om een zeer arbeidsintensief contract ging.
De KLM zegt desgevraagd met een of meerdere ziektekostenverzekeraars in gesprek te zijn, maar wil verder niets over de kwestie zeggen. Het meest voor de hand ligt dat de KLM praat met Achmea, omdat dit de grootste zorgverzekeringsgroep is, die bovendien de meest landelijke spreiding heeft (hetgeen met de toekomstige zorginkoop een belangrijk argument kan zijn). Het meest logische is dat met Zilveren Kruis Achmea wordt gepraat. Achmea wil echter hierover niets meedelen.
Fusie en solvabiliteit
DKV Nederland (NVS en Rijnmond) heeft dit voorjaar een reorganisatieproces voltooid. Bij Rijnmond in Rotterdam werden de bedrijven uit Amsterdam (NVS) en Deventer (administratie) samengevoegd. In het verlengde hiervan gaan de NVS-bedrijven fuseren. Onder de huidige naam NVS Verzekeringen, gaat de holding fuseren met de werkmaatschappijen NVS Schade en NVS Zorg. Voorts zal NVS Leven – die een paar jaar geleden de portefeuille heeft overgedragen aan Nieuwe Hollandse Lloyd en sindsdien een loze maatschappij is – worden opgeheven.
Met de fusie komt er een einde aan de vraag of de solvabiliteit van NVS Zorg voldoende is. Volgens Kerkhof is namelijk “de bodem in zicht”. De oorzaken: “De waardedaling in beleggingen en het feit dat we de afgelopen jaren flink, dat wil zeggen met steeds meer dan 15%, groeiden”. “NVS Zorg zat al niet dik in het kapitaal. Net als andere zorgverzekeraars die onderdeel zijn van een concern, hadden we met het oog op een toekomstige basisverzekering al sinds jaren niet meer kapitaal dan nodig is. De nieuwe combinatie zal een solvabiliteit hebben van meer dan 200%.”
Na vijftig jaar vertrekt KLM bij NVS.

Reageer op dit artikel