nieuws

Ziekenfonds wordt steeds meer ondernemer

Archief

Het ziet er niet naar uit ziekenfondsen komende maand hun nominale premies verhogen. Te verwachten is, dat sommigen volgend jaar nieuwe verhogingen zullen afkondigen. Bij de ziekenfondsen ONVZ en OBZ was eind vorig jaar de solvabiliteitsmarge te gering. Bij 16 van de 21 ziekenfondsen nam de solvabiliteit af. In het totaal ging het om 14,9%.

Het ziekenfonds van particuliere verzekeraar ONVZ moest volgens toezichthouder CVZ, College voor Zorgverzekeringen, een solvabiliteitsmarge hebben van e 1,8 mln, maar had e 1,4 mln. Dat is e 0,3 mln, oftewel 19,1%, te weinig. Volgens ONVZ is er weinig aan de hand zolang het concern solvabel is. “Het tekort is inmiddels vanuit het concern aangezuiverd.” ONVZ is niet van plan tussentijds de nominale premie te verhogen.
OZB, het ziekenfonds voor personeelsleden van Akzo Nobel, moest een solvabiliteitsmarge hebben van e 1,1 en had e 0,7 mln. Dat is e 0,5 mln oftewel 41,1% te weinig. Van de overige – van de in het totaal 21 – ziekenfondsen zijn 5 (vanuit het concern) een achtergestelde lening aangegaan om aan de solvabiliteit te kunnen voldoen. Toezichthouder CVZ zegt niet bekend te mogen maken om welke ziekenfondsen het gaat.
Bij vijftien van de 21 ziekenfondsen verslechterde in 2002 de wettelijke reserve. Het totaal aan wettelijke reserves nam met 19% af van e 1.032 mln naar e 836 mln. Het totale aansprakelijke vermogen (wettelijke reserves en eigen vermogen, plus eventuele achtergestelde leningen), en daarmee de solvabiliteit, daalde met 14,9% van e 1,47 mld naar e 1,25 mld.
Wettelijke reserves
De ziekenfondsen zorgen er voor dat zij niet te veel wettelijke reserves hebben. Bij te grote reserves moeten deze namelijk terugvloeien naar de algemene ziekenfondskas. De fondsen met meer dan de wettelijk toegestane reserves hebben het surplus de afgelopen jaren derhalve gestaag opgesoupeerd. Dat gebeurde voornamelijk door de nominale ziekenfondspremie zo laag te houden dat daarop verloren werd. Slechts één ziekenfonds had vorig jaar meer dan toegestaan. Nederzorg, het ziekenfonds van DKV Nederland had e 0,3 mln te veel. Omdat het een klein jong fonds is, waarbij enkele kostenposten de resultaten relatief fiks op kunnen stuwen, is het ziekenfonds kennelijk voorzichtig geweest. De bedragen die verzekeraars nog kunnen reserveren voordat zij moeten gaan overhevelen naar de centrale kas, staan in bijgaand staatje aangegeven als ‘groeiruimte reserves’.
Nominale premies
Het CVZ_vindt dat volgend jaar de procentuele ziekenfondspremies omhoog moeten, omdat een tekort in de algemene ziekenfondskas dreigt van e 7,5 mln. Uit deze kas ontvangen de zorgverzekeraars circa 85% van hun schade. De rest moeten zij betalen uit hun nominale premie (zie AM 12, pag. 5). Doordat kostenstijgingen in de zorg niet meer gecompenseerd kunnen worden met beleggingswinsten, staat tevens de nominale premie onder druk. Volgens het CVZ hadden ziekenfondsen vorig jaar – om hun vermogenspositie op peil te houden – op de nominale premie een extra opslag van e 30 per verzekerde per jaar moeten vragen.
Op grond van dit alles en vanwege de nog steeds stijgende kosten in de zorg, heeft een aantal ziekenfondsen aangekondigd om wellicht op 1 juli de nominale premie te verhogen. Bij het sluiten van dit AM-nummer zag het er echter niet naar uit dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. De Achmea-ziekenfondsen, Agis, Azivo, CZ, De Friesland, ONVZ, OZ en VGZ zullen de nominale premie in juli niet verhogen. Deze week zei Zorg & Zekerheid zich nog te beraden. Amicon gaat niet verhogen en Geové moet nog een besluit nemen. aansprakelijk vereiste oversol- groei- vermogen in e mln solvabiliteits- vabiliteit ruimte 2002 en marge 2002 2002 reserves mutatie tov 2001 in 2002 2002 Agis 122,6 -12,9% 121,9 0,6% 315,2 Amicon (Menzis) 129,9 -18,0% 72,8 78,5% 54,4 Anderzorg 1,4 -7,1 % 0,5 178,0% 0,5 Azivo 12,5 -0,9% 12,3 1,4% 34,1 CZ 257,5 -20,6% 94,8 171,5% 93,2 DSW 31,7 -20,3% 17,0 85,9% 20,6 De Friesland 46,4 -14,6% 25,5 89,0% 27,9 Geové (Menzis) 32,7 -28,4% 30,8 6,3% 51,3 Groene land/PWZ Achmea 79,6 -32,1% 64,6 23,2% 103,8 Nederzorg 2,5 +24,3% 0,9 189,2% -0,1 Nuts (Delta Lloyd) 29,4 -0,3% 28,8 2,1% 93,0 OZ 80,7 -13,8% 44,4 81,9% 63,1 ONVZ 1,4 +3,6% 1,8 -19,1% 7,9 OZB 0,7 -34,8% 1,1 -41,1% 2,7 Salland 8,6 -37,0% 6,3 36,7% 12,5 Stad Rotterdam 3,4 -33,0% 2,5 37,1% 4,4 Trias 71,2 +5,8% 25,0 185,0% 23,9 Univé 53,7 +32,4% 33,9 58,6% 56,7 VGZ 115,9 -31,5% 97,6 18,8% 177,7 Zilveren Kruis Achmea 121,7 +10,4% 67,8 79,5% 250,9 Zorg & Zekerheid 47,8 +11,6% 28,8 53,4% 83,4

Reageer op dit artikel