nieuws

Zevenwouden komt met pakketpolis

Archief

Zevenwouden, gelieerd aan Aegon, heeft een nieuwe pakketverzekering voor particulieren (7+pakket) geïntroduceerd.

De onderlinge in Heerenveen heeft een pakket aan haar tussenpersonen gestuurd onder het motto ‘Stop and watch’, refererend aan de snelle wijze van premieberekening van de pakketpolis. Als gimmick is een stopwatch meeverzonden.
De pakketpolis kent een maatwerkdekking voor zowel huurders als eigenaren van woningen. “Groot voordeel daarvan is dat van overlappende dekking geen sprake meer is”, aldus Zevenwouden. Beide polissen kennen standaard verzekerde bedragen voor het woonhuis (e 175.000) en de inboedel (e 75.000), waardoor inboedelmeters en herbouwwaardemeters niet meer nodig zijn. Voor duurdere woningen kan de verzekerde som worden opgetrokken tot maximaal e 225.000 of e 275.000. De premies zijn bovendien niet meer in promillages maar in concrete eurobedragen vermeld.
Bij de inboedelverzekering wordt uitgegaan van één dekkingsgebied met daarbinnen twee clusters van steden waarvoor een premietoeslag geldt.
Meeverzekerd kunnen worden: aansprakelijkheid (avp), doorlopende reis, gezinsongevallen en rechtsbijstand. De premie voor de avp is licht verlaagd. Verder is de mogelijkheid van een verzekerde som van e 500.000 toegevoegd.

Reageer op dit artikel