nieuws

Zevenwouden houdt winstniveau vast

Archief

De Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden in Heerenveen heeft vorig jaar het winstniveau van 2000 kunnen vasthouden. Zonder dotatie aan de catastrofereserve zou de winst 16% hoger zijn uitgevallen, stelt de aan Aegon gelieerde verzekeraar.

Zevenwouden boekte in haar jubileumjaar 2001 – de onderlinge bestond toen honderd jaar – een brutopremie-inkomen van e 7,9 mln, bijna 6% meer dan een jaar eerder.
De schadelast voor herverzekering kwam uit op e 3,5 mln, zijnde 48% van de brutopremie. Voor eigen resteerde een schadelast van e 2,5 mln.
De brutowinst nam af tot e 455.000 (516.000). Daarbij dient te worden aangetekend dat Zevenwouden ten laste van de winst e 146.000 heeft gestopt in haar catastrofereserve.

Reageer op dit artikel