nieuws

Zeventigduizend verzekerden verlaten particuliere markt

Archief

Zo’n zeventigduizend ziektekostenverzekerden verhuizen binnenkort van de particuliere markt naar IZA. Dat heeft consequenties voor onder meer het totaal aan ‘wettelijke bijdragen’.

De 50.000 werknemers van de acht academische ziekenhuizen in ons land zijn nu nog particulier voor ziektekosten verzekerd maar dat gaat op 1 oktober veranderen. De werkgevers hebben voor hen een contract gesloten met de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar IZA. In de cao is vastgelegd dat zij verplicht zijn zich bij IZA te verzekeren. Partners (die niet bij het ziekenfonds zijn verzekerd) en kinderen kunnen zich vrijwillig meeverzekeren. IZA schat dat het hierbij in het totaal om 70.000 verzekerden zal gaan.
De werknemers van de academische ziekenhuizen zijn nu particulier (privaatrechtelijk) verzekerd. Zij doen dat individueel of maken (vrijwillig) gebruik van een van de vele mantelcontracten. Zes van de ziekenhuizen gelden als publiek lichaam, wat inhoudt dat ook de werknemers onder ‘de loongrens’ particulier verzekerd zijn. Bij de andere twee ziekenhuizen zijn de werknemers onder ‘de loongrens’ bij het ziekenfonds verzekerd, maar ook zij moeten op 1 oktober (op grond van een juridische wijziging) overstappen naar IZA.
Speciaal pakket
Bij IZA krijgen de ziekenhuismedewerkers een speciale polis, de IZA/AZ, met een dekking die ongeveer gelijk is aan de ziekenfondsdekking. Zij betalen daarvoor, zoals bij IZA gebruikelijk, een (voornamelijk) inkomensgebonden premie. De ziekenhuismedewerkers betalen een percentage van 1,98%, werkgeversbijdrage 2,77%, met een maximum van e 44.500 per jaar. Zij betalen een nominale premie van e 15 per maand (kinderen e 7,5). Meeverzekerde partners die niet werken betalen ook e 15 en werkende partners betalen afhankelijk van hun leeftijd e 65 tot e 93. Er kan (non-select) een aanvullend pakket met uitgebreide tandartsdekking worden gesloten tegen een maandpremie van e 19 per verzekerde. Risicodrager hiervoor is IZA’s samenwerkingspartner VGZ.
Nu krijgen de particulier verzekerde medewerkers van de academische ziekenhuizen een vast bedrag ter premiecompensatie. Voor de een valt dat gunstiger uit dan voor de ander en dat geldt ook voor de huidige regeling ten opzichte van de IZA-regeling. In de meeste gevallen zullen de verzekerden bij IZA goedkoper uit zijn, want zij hoeven straks niet meer de wettelijke bijdragen van privaatrechtelijk verzekerden te betalen (voor Mooz en pooling dit jaar totaal e 316, kinderen 50%).
SPP-pool
De verzekeraars zijn niet blij dat zij verzekerden kwijtraken aan IZA. Ook is gesteld dat de wettelijke bijdragen stijgen, doordat door de overstap straks minder verzekerden meebetalen. “Dat is niet helemaal waar”, zegt IZA-woordvoerder Maarten Kroon. “Want door de nieuwe regeling zullen de lasten van de pool afnemen. IZA-verzekerden blijven namelijk na hun 65e bij ons verzekerd en krijgen dus geen standaardpakketpolis.”
De huidige bejaarde oud-medewerkers van de academische ziekenhuizen kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de nieuwe regeling. Zij mogen op 1 oktober hun standaardpakketpolis ruilen voor een IZA/ZA-polis. Dit zal de pool waarschijnlijk weinig verlichting brengen, want het ziet er niet naar uit de 65-plussers in groten getale zullen overstappen. Zij gaan namelijk dezelfde maandpremie betalen (e 136) als voor de standaardpakketpolis en hebben slechts het voordeel dat zij de Mooz-bijdrage (voor 65-plussers e 5,40 per maand) niet hoeven te betalen.

Reageer op dit artikel