nieuws

Zalm: Consument zelf alert op wervende aard reclame-uitingen

Archief

Een consument moet zelf alert blijven, vindt minister Zalm naar aanleiding van Kamervragen. Ook is hij niet van plan financiële combinatieproducten te verbieden.

Een reclame-uiting heeft per definitie een wervend karakter. Van onafhankelijke informatie zal daarbij geen sprake zijn. Een consument moet zich dit bewust blijven. De commerciële boodschap mag echter nooit een verkeerde voorstelling van zaken geven. Dit antwoord minister Zalm van Financiën op Kamervragen van de Kamerleden Crone en Heemskerk over de ‘Geld maakt gelukkig-show’ van SBS6 en DSB. In dit programma worden algemene gesprekken over financiële producten afgewisseld met blokken reclame voor dergelijke producten.
De minister doet geen uitspraak of er sprake is van misleiding in de tv-show. Hij antwoordt: “De consument die zich misleid voelt door een bepaalde wervende, beroeps-of bedrijfsmatig gedane mededeling kan daarvoor ter beoordeling naar een rechter. In de ‘nieuwe’ Wet financiële dienstverlening ligt een voorstel dat het mogelijk maakt om misleidende reclame-uitingen bestuursrechtelijk te sanctioneren”.
Op de vraag ‘Wat vindt u van de suggestie, gedaan in het programma, om overwaarde op de woning vrij te maken door middel van een hogere hypotheek om het geld vervolgens, tegen een hogere rente dan de hypotheekrente, te belenen bij een DSB-bank?’ antwoordt de minister dat de consument zelf een afweging moet maken over de wenselijkheid van een verhoging van zijn hypotheekschuld en van de besteding daarvan.
De Kamerleden wilden tot slot nog weten of het geen tijd wordt om producten die een koppelverkoop bevatten van lenen en beleggen of sparen te verbieden. Dit is de minister niet van plan. “Bij alle gewone en gecombineerde financiële producten is adequate informatieverstrekking over het product cruciaal.”

Reageer op dit artikel