nieuws

Zakelijke verzekeringen doelbewust uit WFD gelaten

Archief

Dat de reikwijdte van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) zich beperkt tot financiële producten voor consumenten, is een bewuste keuze. Consumenten hebben bescherming nodig, ondernemers moeten hun eigen boontjes doppen, zo is de redenatie van de wettekstschrijvers. “Maar het is nog geen gelopen koers.”

Die laatste uitspraak kwam vorige week tijdens een D&O-bijeenkomst uit de mond van Theo Kockelkoren, hoofd van de sector Strategie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Kockelkoren maakte daarmee een gebaar naar de vijf sprekers en de tachtig aanwezigen, die vrijwel zonder uitzondering hun ongeloof uitspraken over de beperkte reikwijdte van de wet. “Hebben mkb-ondernemers geen bescherming van de wet nodig?”, vroeg gespreksleider en D&O-directeur Jurjen Oosterbaan Martinius zich af.
Pensioendeskundige Ivo Valkenburg hamerde vooral op het buiten de wet vallen van pensioenverzekeringen. “Terwijl juist daar zich een nieuwe markt aandient en een omslag gaande is naar risicovolle beschikbare premieregelingen. Terwijl het juist daar om grote bedragen gaat. Onbegrijpelijk! Je kunt wel zeggen dat het een zaak van de werkgever is, maar het zijn uiteindelijk de werknemers die met de brokken komen te zitten. Ik ken voorbeelden van bedrijven met duizend individuele polissen voor werknemers.”
De zaal, grotendeels bestaande uit tussenpersonen, was het met hem eens: 96% vindt dat pensioenen onder de wet behoren te vallen. Bij zakelijke verzekeringen is 88% die mening toegedaan.
Dossier
Belangrijkste onderwerp van de D&O-bijeenkomst bleek het vormen van dossiers door het intermediair; al enkele jaren het stokpaardje van Ombudsman Verzekeringen Jan Wolter Wabeke en ook Bavam-juriste Erna Dijkers onderstreepte dit nog eens. “Adviezen moeten achteraf toetsbaar zijn. Hou dus een dossier bij, bevestig telefonische afspraken schriftelijk en bewaar faxjournalen! Zorg dat u voor een rechter bewijzen kunt overleggen. Wij hebben er voldoende ervaring mee dat gelijk hebben niet altijd betekent dat je gelijk krijgt”, aldus de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. “Zonder een dossier bent u sowieso aansprakelijk.”
Arno Dolders, directeur van Legal & General Nederland, had even daarvoor de zaal een kijkje gegeven in de Britse keuken. In het Verenigd Koninkrijk bestaat het advies uit zeven (schriftelijke) stappen, waarna een interne afdeling compliance het advies nog eens moet toetsen aan het criterium van het beste advies. Pas daarna kan tot daadwerkelijk aanschaffing van een product worden overgegaan. “De Britse klant wordt overstelpt met schriftelijke informatie, die niet zozeer de klant helpt maar veeleer de aansprakelijkheid van de adviseur afdekt. Dat gevaar dreigt nu ook in ons land.”
Shopgedrag
Maar er zijn ook positieve effecten. “De Britse adviesmarkt is veel klantgerichter en professioneler geworden. Het aantal adviseurs is met 25% afgenomen, waardoor er nu door minder adviseurs meer wordt verdiend. De efficieny is enorm verbeterd en de kosten van verzekeraars enorm verlaagd.”
Ivo Valkenburg voegde daar nog een commercieel aspect aan toe. “Het shopgedrag van consumenten zal enorm afnemen als u voorafgaand aan het advies alle wensen, behoeften en kenmerken van de klant hebt geïnventariseerd. Zo’n twee uur durende sessie gaat de klant bij een andere adviseur echt niet nog een keer overdoen. En u zit vervolgens op een schat aan informatie. Trouwens, iedere serieuze adviseur zou nu al zo te werk moeten gaan. Eigenlijk is het niets nieuws.”
Bas Millenaar, directeur van De Hypothekers Associatie, vindt dat ook. “Wij werken nu al zo, daar is geen wet voor nodig.” Volgens Millenaar volstaan de huidige eisen van het Keurmerk Hypotheek Bemiddeling. “De markt moet beschermd worden tegen beunhazen. Het toezicht daarop had er al veel eerder moeten zijn. Anderzijds treft hier banken en verzekeraars het verwijt dat zij te lang de verantwoordelijkheid hebben ontkend voor de wijze waarop hun producten worden afgezet.”
Overigens leggen franchisenemers van De Hypotheker op dit moment niet van elke klant een dossier aan. Millenaar ziet de administratieve bui al hangen. “Want moeten we alleen dossiers aanleggen van ‘sluiters’ of ook van ‘oriënteerders’? Vorig jaar hebben 120.000 mensen onze vestigingen bezocht en werden er 30.000 hypotheken gesloten.”
Portefeuillerecht
Het ontbreken van zakelijke verzekeringen in de WFD heeft overigens nog een interessante consequentie, zo stipte Arno Dolders aan. “De artikelen over portefeuillerecht uit de huidige Wabb zijn overgenomen in het voorstel voor de WFD. Maar als die wet alleen consumenten betreft, dan vervalt straks het portefeuillerecht van tussenpersonen op zakelijke verzekeringen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” Namens de AFM gaf Kockelkoren toe dat het wetsvoorstel hier een omissie kent.
Ten slotte ontkende Erna Dijkers het gevaar dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars straks de toegang tot de markt gaan bepalen. “Beun de Haas wordt door ons niet geaccepteerd op basis van objectieve criteria. Dat is toch ook het doel van de wet?” Vanuit de zaal mengde Harry de Meij, hoofd van de afdeling Vestigingswetten van de SER, zich in de discussie. Hij voelt evenmin voor een acceptatieplicht. “We zitten toch niet te wachten op een Terminus voor tussenpersonen?”

Reageer op dit artikel