nieuws

Yarden: winstdaling maar nog wel winst

Archief

Natura-uitvaartverzekeraar Yarden zal dit jaar geen verlies lijden. “We verwachten wel een lichte daling van het resultaat”, zegt directeur Koos Vermeulen.

Over het boekjaar 2001 bedroeg de nettowinst nog e 2,7 mln. Dat was overigens 60% minder dan een jaar eerder: e 7,0 mln. “Natuurlijk hebben wij net als Dela op aandelen verloren, maar bij ons is dat verlies niet zo groot dat we onder de herwaarderingsreserve zijn gekomen.” Dat wil niet zeggen dat het jaar 2002 probleemloos verloopt. “Onze solvabiliteit balanceerde eind september – bij een AEX-stand onder 300 – op het randje. Dat wil zeggen, net boven de 105%.”
Premiestijging
Onder dat gesternte heeft de Yarden-directie besloten de premies voor volgend jaar, ook voor bestaande polissen, te verhogen. Dat laatste is sinds 1980 niet meer gebeurd. Voor die polishouders kan de premieverhoging stevig uitvallen, tot wel meer dan een verdubbeling. “Mensen die in 2000 of vorig jaar een polis hebben gesloten, moeten daarentegen hooguit enkele procenten meer betalen”, aldus Vermeulen. “Hun premie ligt al in de buurt van de nieuwe premie.”
Yarden heeft intern wel een rekensom losgelaten op het totale verzekerdenbestand. Daaruit blijkt dat voor de 800.000 verzekerden de premieverhoging gemiddeld bijna 15% bedraagt.
Monuta
Monuta, een andere grote natura-uitvaartverzekeraar, zegt dit jaar zelfs een iets hogere winst te behalen dan in 2001, toen het nettoresultaat uitkwam op e 8,4 mln. Voorwaarde is dat Monuta de oude manier van boekhouden handhaaft, die voorziet in een geleidelijke toevoeging van beleggingsinkomsten uit de herwaarderingsreserve. “Als we nu al overgaan op de per 2004 verplichte internationale accountingstandaard (IAS), dan zal de nettowinst een daling te zien geven.”
Dela, dat heeft aangekondigd dit jaar een recordverlies te zullen leiden (zie AM 22, pag. 1), verwerkt de actuele beleggingsresultaten – gerealiseerd en ongerealiseerd – wel in de jaarlijkse verlies- en winstrekening.

Reageer op dit artikel